Město Loket

Muzikantská noc 2021

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA AKCI MUZIKANTSKÁ NOC 2021
Město Loket poskytne zájemcům finanční příspěvek až do výše 3 000 Kč.
HARMONOGRAM
Datum konání akce: 4.9.2021
Příjem přihlášek na předepsaných formulářích: od 1.7. – 1.8.2021
Oznámení žadatelům o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku: do 20.8.2021
Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce: do 31.8.2021 (prostřednictvím MÚ Loket, Ing. Barbora Štefková
Distribuce společných plakátů a mediální propagace akce: od 15.8.2021
PODMÍNKY
1. Zájemce podá vyplněnou přihlášku (formulář) do podatelny MÚ v termínu od od 1.7. – 1.8.2021.
Žádost je možno stáhnout v PDF na konci textu
2. Přihlášku k účasti na akci mohou podat zájemci, kteří nežádají od Města Lokte finanční příspěvek, ale mají zájem připojit se k této akci (být uvedeni na společných propagačních materiálech) – termín odevzdání je do 1.8.2021
3. Zájemce (dále pořadatel hudební produkce) uspořádá hudební produkci v kulturním či pohostinském zařízení na území města Lokte v daný termín akce (4.9.2021).
4. Pořadatel hudební produkce umístí viditelně v provozovně nejméně 14 dní před konáním akce plakát a v den konání akce banner/plakát, že se akce koná za finanční podpory města Lokte.
5. Po akci: Pořadatel hudební produkce doloží uveřejnění informace o finanční podpoře Města Loket minimálně jednou fotografií. Z průběhu konání akce doloží minimálně další dvě fotografie – Nejpozději do 30.9.2021.
6. Město Loket uhradí pořadateli hudební produkce po splnění povinností (viz bod 5.) odměnu do výše 3 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s plněním “Smlouvy o zajištění hudební produkce” v rámci Muzikantské noci 2021.
7. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet pořadatele, uvedeném v záhlaví smlouvy. Platbu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob zajišťuje pořadatel hudební produkce.

Přečíst »19.6.2021

Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů

Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů

Loket je krásný a nesmírně fotogenický v každé roční době, ve dne i v noci. Hrad, most, kostel, park, náměstí i podhradí, panoramatické snímky města i jeho dominant z „Loketských vyhlídek“. Nezkrášlené i v rozličných úpravách je hojně prezentují profesionální i amatérští fotografové z Lokte i okolí nejen na svých facebookových profilech, ale také ve fotograficky či turisticky zaměřených skupinách a nezřídka získávají zasloužená uznání a chválu. Hledáček fotografů občas zaostří i na neobvyklé cíle. Detaily staveb, uličky, dvorky, lesní pěšinky, zákoutí, která zůstávají na první pohled návštěvníků i obyvatel Lokte bez povšimnutí, přestože v sobě ukrývají půvab starých časů či nedávnou proměnu. A právě tyto cíle budou v roce 2021 hlavním motivem soutěže amatérských fotografů. Město Loket vyhlašuje fotografickou soutěž pro amatérské fotografy –Loketská zákoutí.

PŘEDMĚT ZÁJMU:
Zachyťte fotoaparátem neobvyklá místa ve městě i okolní přírodě – detaily i větší celky, stavby, odpočinková místa, zákoutí uliček atd.
Termín konání soutěže: Březen – listopad 2021
PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• Soutěž je otevřená pro každého amatérského fotografa (člověk, který fotí pro radost a zájem, nikoli pro výdělek) ve věku od 15 let.
• Soutěžící se může přihlásit do soutěže opakovaně (tj. může zaslat celkem 9 fotografií (1 za každý soutěžní měsíc) a získat tak body do celkového hodnocení, které proběhne v listopadu 2021.
Průběžné body získává každý soutěžící za počet „To se mi líbí“, body se sčítají.
Fotografie je možné vždy do 10. dne v měsíci poslat na adresu fotosoutezloket21@gmail.com buď přímo, nebo na tuto adresu zaslat odkaz na „úložnu“, kde si ji pořadatelé mohou stáhnout.
• Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, minimální velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.
• Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak výrazně upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny.
• Název vkládaného souboru musí obsahovat číslo měsíce (tj. od března = 3), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je prokládáno podtržítkem. Název souboru bude mít podobu následujícího příkladu:3_chajda v zahrádkářské kolonii_P.Novák.jpg. Do e-mailové zprávy zašlete také stručný popis fotografie – místo, kde byla pořízena, datum, krátká anotace.
• Doručené fotografie v daném měsíci (do 10.dne) budou vystaveny vždy v 1 souboru(albu) na oficiálních FB stránkách města Loket společně s jejich popisem (ovšem zatím bez uvedení autora), kde může veřejnost hlasovat o nejkrásnější foto měsíce formou „Like“ u každé fotografie. Hlasování bude probíhat vždy od 11. do 20. dne v měsíci.
• Vítězná fotografie měsíce (tedy snímek s nejvíce „To se mi líbí“) bude otištěna v následujících Loketských listech společně s popisem a jménem autora a bude zdobit také úvodní stránku FB města. Pozor! Počítají se pouze "Like" pod fotkami na FB města, nikoli u sdílených fotografií na jiných profilech!
• V listopadu 2021 bude soutěž uzavřena a 9 vítězných fotografií postoupí do velkého finále, z něhož stejným způsobem hlasování vzejde absolutní vítěz, který získá hlavní cenu – dárkový
balíček v hodnotě 1000 Kč a zveřejnění fotografie na titulní straně Loketských listů. Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny v lednových LL.

• Účastník soutěže musí být autorem přihlášené fotografie a musí vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva, která může poskytnout pořadateli soutěže (Město Loket) v případě výhry, a to
pro zveřejnění fotografií v Loketských listech, FB města a pro případné další uveřejnění (výstava, kalendář).
• Účastníci a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a to nejen v Loketských listech, ale i v jiných
propagačních materiálech spojených se soutěží nebo s Městem Loket, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.
• Všechny fotografie budou uveřejněny v galerii fotografií na webových stránkách města Lokte.
• Rádi bychom ze soutěžních fotografií (pokud jich budeme mít dostatek) uspořádali také malou výstavu a z vítězných fotografií připravili kalendář města Lokte na rok 2022.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj