Město Loket

Socha Johanna Wolfganga Goetha

Socha velkého básníka a spisovatele od Willibalda Russe z roku 1932 stojí naproti kapli sv. Anny. Goethe často navštěvoval Loket a oslavil zde i své 74 narozeniny ve společnosti paní Levetzow a jejích dcer. Básník se zamiloval do mladičké Ulriky von Levetzow a prožil i milostné zklamání, když Ulrika odmítla jeho žádost o ruku. Pak už se Goethe do Lokte nikdy nevrátil.

AMFITEÁTR

Přírodní divadlo, zasazené v romantickém prostředí parku v podhradí hradu Loket, zahájilo první kulturní sezónu 2. července 1949 operou Antonína Dvořáka Rusalka. Do roku 1964, kdy bylo divadlo z důvodu klesající návštěvnosti a chybějících financí na údržbu uzavřeno, navštívily představení tisíce diváků. Obnovy se amfiteátr dočkal až po roce 1990 a dnes se v něm konají během letní sezony koncerty vážné i současné hudby a oper, divadelní i filmová představení a další kulturní akce města.

DŮM ČP. 18

Mohutný třípatrový objekt s vysokými štíty v romantizujícím stylu byl navržen v roce 1898 rakouským architektem Gerhardem Reitmayerem pro městskou spořitelnu. Ta zde ale nikdy nesídlila, původní účel připomínají jen iniciály ES (Elbogener Sparkassa) nad vchodem a včela ve štítovém nástavci. V současnosti budova slouží jako školní jídelna.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Barokní pískovcová plastika z roku 1734 byla původně umístěna na středním pilíři Jánského mostu přes řeku Ohři. Při výstavbě nového betonového mostu byla přesunuta k pravé straně vstupu na starý most.

PAMĚTNÍ DESKA THEODORA KÖRNERA

Na skalní stěně pod hradem je od roku 1903 umístěna pamětní deska s bronzovým reliéfem Theodora Körnera (1791–1813) od sochaře Carla Friedricha Echtermeiera. Připomíná pobyt německého básníka v Lokti v roce 1812.

KAPLE PANNY MARIE

Pochází z 1. poloviny 18. století a bývala významnou zastávkou při procesích do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Máří. Díky finanční podpoře pana  Kränzleho byla zrekonstruována.

LEYNŮV SLOUP

Na prostranství u schodů na hrad stojí boží muka z roku 1679 zdobená monogramy, znakem soukenického cechu a jménem donátora Andrease Leyna.

GOETHŮV PAVILON (VYHLÍDKA)

Zvaný též Schwarzenberská vyhlídka byl vybudován v roce 1823 na parkánu jižní městské hradby, patřícímu k zájezdnímu hostinci U Bílého koně. Dřevěná veranda s ozdobným prořezávaným zábradlím byla místem oslavy 74. narozenin německého básníka J. W. Goetha a jeho osudového setkání s mladičkou Ulrikou von Lewetzov. U pavilonu je terasa s částečně dochovaným litinovým secesním zábradlím. Můžete zde posedět například u dobré kávy a kochat se pohledem na okolní stráně, řeku i zástavbu pod hradbami.

 

Trasa od hlavního mostu ke Goethově pavilonu (mapy.cz)

Délka trasy 400 m / 10 min.

 

Fotografie: Irena Friedrichová, Tomáš Bauer

ALTÁN – WEYROTHEROVA VYHLÍDKA

Romantický pavilon na výběžku hradní skály byl postaven v roce 1812 v očekávání císařské návštěvy jako součást procházkové trasy pod hradem po břehu Ohře. Byl pojmenován po někdejším krajském hejtmanovi. Jedná se o drobnou stavbu na šestibokém půdorysu krytou jehlancovou střechou. V letní sezoně bývá přístupna veřejnosti.

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ

Část městských hradeb byla rekonstruována.Komplex hradeb pomáhá k ucelenější představě o podobě města a jeho obranného systému v minulosti.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj