Město Loket

HRAD LOKET

Hrad tvoří dominantu města a hraje v historii města důležitou roli.

Založení hradu se odhaduje podle nalezených románských prvků do 3. čtvrtiny 12. století, do doby vlády Vladislava I. Z této doby pochází i rotunda, která byla odhalena v roce 1966, věž a část zdiva u věže.

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Kostel sv. Václava stojí na místě původního gotického, který byl zničen při požáru v roce 1725. Stavba nového barokního kostela byla dokončena v roce 1734. Cenná je především výzdoba interiéru. Oltářní obraz je označován za dílo Petra Brandla, boční oltáře zřejmě pocházejí z dílny loketského sochaře Jana Wildta. Jsou zde i starší plastiky, které byly zachráněny před požárem; socha Krista a pozdně gotická madona.

SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Nachází se uprostřed náměstí mezi dvěma kašnami. Největší podíl na výstavbě má Jan Karel Stülp.

Celý monument má trojúhelníkový půdorys, stejně jako sloup na jehož vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice. Podstavec je zdoben sochami světců a na jeho bocích jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

MĚSTSKÁ DVORANA

Budova byla otevřena v roce 1895 za účelem kulturně-pedagogickým. Kombinovala funkce internátu zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení. Po 2. světové válce zde sídlil národní výbor. Součástí objektu je vstupní hala a hlavní sál s jevištěm. Objekt žil ještě v 80. letech bohatým kulturním životem, po zprivatizování do soukromého vlastnictví řadu let chátral. Od roku 2002 je zpět v majetku města. V roce 2015 byla dvorana prohlášena za kulturní památku a v současnosti je objekt rekonstruován, aby se mohl stát po téměř 30 letech opět důstojným kulturně-společenským centrem města.

RADNICE

Radnice v raně barokním slohu se nachází na jižním okraji náměstí, byla vystavěna dle návrhu Abrahama Leutnera a dokončena v roce 1696. Dnes je zde městský úřad a knihovna.

ČERNÁ VĚŽ

Původně obranná věž hradebního systému města, která je chránila v místě kdysi jediné městské brány.

ROBIČSKÁ VĚŽ

Zděná stavba z lomového kamene se nachází v jižní části opevnění, kde spojovala město se stejnojmenným předměstím. Zvláštností věže je na konzolách vysazený prevét v nejvyšším podlaží věže. Objekt je veřejnosti nepřístupný.

MOST PŘES OHŘI

Železobetonový most nahradil původní, řetězový most z roku 1836. Podle návrhu architekta Adolfa Benše byl vystavěn v letech 1934–1936.

Socha Johanna Wolfganga Goetha

Socha velkého básníka a spisovatele od Willibalda Russe z roku 1932 stojí naproti kapli sv. Anny. Goethe často navštěvoval Loket a oslavil zde i své 74 narozeniny ve společnosti paní Levetzow a jejích dcer. Básník se zamiloval do mladičké Ulriky von Levetzow a prožil i milostné zklamání, když Ulrika odmítla jeho žádost o ruku. Pak už se Goethe do Lokte nikdy nevrátil.

AMFITEÁTR

Přírodní divadlo, zasazené v romantickém prostředí parku v podhradí hradu Loket, zahájilo první kulturní sezónu 2. července 1949 operou Antonína Dvořáka Rusalka. Do roku 1964, kdy bylo divadlo z důvodu klesající návštěvnosti a chybějících financí na údržbu uzavřeno, navštívily představení tisíce diváků. Obnovy se amfiteátr dočkal až po roce 1990 a dnes se v něm konají během letní sezony koncerty vážné i současné hudby a oper, divadelní i filmová představení a další kulturní akce města.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj