Město Loket

Kulturní dům Dvorana

Kulturní dům Dvorana

Kulturní dům Dvorana

Příspěvková organizace Kulturní dům Dvorana vznikla k 1. 1. 2022 a jejím zřizovatelem je město Loket. Hlavním účelem příspěvkové organizace, která sídlí přímo v prostorách nově zrekonstruované historické budovy z roku 1895 Dvorana na adrese Radniční 312, je zajišťování kulturních potřeb ve městě Loket.

Dvorana nabízí možnost pronájmu prostor kulturního domu, především velký sál a malý konferenční sál včetně salonku, k pořádání či spolupořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.  

Pro více informací o možnostech pronájmu či spolupráce kontaktujte zástupce organizace na uvedených kontaktech.

Kontakt:

Kulturní dům Dvorana, příspěvková organizace

Radniční 312 / 4

357 33 Loket

IČ: 14037106

info@dvoranaloket.cz

Mgr. Michaela Matuchová – ředitelka

Tel.: 735 718 479

 

sledujte nás na: https://www.facebook.com/groups/1047516385826107

Vstupenky na akce pořádané Dvoranou jsou k zakoupení přes SMSticket  nebo  www.dvoranaloket.cz .

Přečíst »10.1.2022

Partnerský spolek Loket

Partnerský spolek Loket

Partnerský spolek Loket vznikl začátkem listopadu 2019 a  je občanským sdružením, jehož cílem je obohacování společenského života města, rozvoj spolupráce a porozumění mezi občany evropských zemí,  a v neposlední řadě organizace kulturních, společenských a sportovních akcí s účastí přátel a občanů partnerských měst.

 

Partnerský spolek už pravidelně každý rok pořádá tradiční Goetheovské putování a u rozsvícení vánočního stromu se můžete pokaždé těšit na bavorské bílé klobásky s křupavým preclíkem a svařákem.

Členem občanského sdružení se může stát každá osoba starší 18-ti let , která souhlasí se stanovami spolku a jeho cíli. 

Přečíst »7.10.2021

Loketský dráček, z.s.

Loketský dráček, z.s.

Spolek aktivních rodičů s malými dětmi. Cílem spolku je organizovat a podporovat aktivity pro děti a jejich rodiče, směřující k rozvoji kulturního dění v Lokti a jeho okolí. Spolek je otevřen všem dětem a rodičům, kteří mají zájem spolupracovat.

Hlavní činnosti spolku:  

Pořádání akcí pro děti, vzdělávací aktivity, pravidelná setkávání rodičů a dětí.

Předsedkyně spolku: Petra Karlíčková

Místopředsedkyně: Veronika Krejčiříková

IČO: 08508658

Kontaktní adresa:  Petra Karlíčková, Sportovní 552, 357 33 Loket

Telefon: 722 105 205 (předsedkyně spolku)

Facebook: https://www.facebook.com/Loketsk%C3%BD-dr%C3%A1%C4%8Dek-zs-109077237161578/

Přečíst »17.11.2019

Loketské zvony, z.s.

Loketské zvony, z.s.

Spolek Loketské zvony z.s. byl zaregistrován dne 13. listopadu 2018 na Krajském soudu v Plzni. Jeho základní činností je „organizování a podpora aktivit směřujících k zachování a rozvíjení kulturních tradic města Lokte a loketského regionu a ke zlepšení úrovně společenského života v něm.“

Základním cílem jeho činnosti je pořízení nových zvonů a zvonkohry do věže kostela sv. Václava v Lokti, na adrese Kostelní 14/3, 357 33 Loket.

 

Hlavní činnosti spolku:  

Pořádání výstav, vernisáží, divadel, koncertů, trhů a jiných společenských a kulturních akcí, organizování sbírek, včetně využívání podpůrných prostředků – zpracování žádostí o dotace.

Adresa:         T. G. Masaryka 32/36, 357 33 Loket

Telefon:        +420 606 606 543

Email:           info@loketskezvony.cz

Web:            www.loketskezvony.cz

  JJak přispět Na transparentní bankovní účet Loketské zvony z.s. č.ú. 286 671 837/0300 vedený u ČSOB v Sokolově *  Platby na účet ze zahraničí: IBAN – CZ 87 0300 0000 0002 8667 1837; BIC/SWIFT – CEKOCZPP Vhozením hotovosti do pokladniček: v kostele sv. Václava na loketském hradě  v Městské knihovně v Galerii Café v Lokti přenosná – v místě kulturních akcí                                                                                                                                                                                             

Rádi Vám na Vaši žádost vystavíme potvrzení o daru.

Pokud přispěje fyzická osoba jednorázově částkou ve výši minimálně 10.000,- Kč  bude na přání a souhlas vyryto její jméno na jednom ze zvonů.

Pokud přispěje právnická osoba jednorázově částkou ve výši minimálně 25.000,- Kč bude na přání a souhlas vyryt její název příp. logo na jednom ze zvonů.

Za vaše příspěvky Vám velice děkujeme! 

Přečíst »17.11.2019

SBOR LOKETSKÝCH OSTROSTŘELCŮ

SBOR LOKETSKÝCH OSTROSTŘELCŮ

Sbor loketských ostrostřelců je členem sjednocení Ostrostřelců zemí Koruny české s.o.s a Evropského společenství historických ostrostřelců.

Střelecké spolky měly svůj význam v mnoha městech Rakousko-Uherské monarchie. Jejich činnost byla především obranná v případě obléhání měst.

Okrašlovací spolek Loket, o. s.

Okrašlovací spolek Loket, o. s.

Účelem spolku je podpora města Lokte a Loketska a péče o jeho menší památky, úsilí o zlepšení životního prostředí a čistoty a pořádku ve městě,pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, podpora kulturních akcí a umělecké činnosti ve městě, vydávání publikací a charitativní činnost.

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Partnerským městem Lokte je německé město  ILLERTISSEN 

Partnerství Loket - Illertissen

Pěvecký sbor Cubitus

Pěvecký sbor Cubitus

Amatérský pěvecký sbor Cubitus (latinsky Loket) vznikl někdy po Vánocích roku 2003, kdy se skupinka dobrovolných pěvců rozhodla pokračovat ve zpívání poněkud ukázněnější a organizovanější formou. Je nás momentálně třináct (sčítání z 16. 11. 2011, 23:59 SEČ), jsme tedy sborem skladným a nenáročným. V repertoáru máme skladby renesanční plus mínus 100 let a pro zpestření i tvorbu současnou. Ke slyšení jsme pravidelně v kostele Sv. Václava, na hradě Loket, amfiteátru nebo méně či více vzdálených místech Čech a Německa.

Roháči z Lokte

Roháči z Lokte

Roháči z Lokte, jak nás vidí kamarádi ...

"Prší tady dvě stě dní v roce a zbytek - zbytek mrholí." To říkávají žertem lidé žijící v krajině kolem řeky Ohře. Je sice zjizvená dolováním a průmyslem, ale z civilizace stačí udělat pár kroků do romantických údolí nebo na stráně Slavkovského lesa či Krušných hor a pokusit se poodhalit tajemství starých kempů. Až budete číst letopočty vyřezané do rozpraskaných totemů, které zde stojí jako svědci krásných chvil a kamarádství, přiložte ucho na některý z těch zdobených kmenů. Možná v něm jakoby z dálky zaslechnete doznívat tenkrát ještě překližkové kytary Wabiho Daňka, Kiďáka a mnoha dalších. I moji. Možná budete mít štěstí a na závěr tohoto tichého koncertu Vám "Vlajku" zahrají Roháči.

SDH LOKET - Sbor dobrovolných hasičů Loket

SDH LOKET - Sbor dobrovolných hasičů Loket

Počátek dobrovolných hasičů v Lokti se píše roku 1867, kdy hasili požár tří domů. Postupem času se dokupovalo nářadí a technika.

Nyní má jednotka 40 členů, včetně dětí a důchodců, z toho 20 aktivních členů zásahové jednotky. K dispozici máme 3 zásahové vozy, dva vozy nakladní a jedno osobní. Naše jednotka zasahuje u nejrůznějších zásahů a společenských akcí města Lokte. 

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj