Město Loket

GALERIE CAFÉ

T. G. Masaryka 32

www.galerieloket.cz

Galerie Cafe Loket

kontakt: +420 728 260 043

vstupné: zdarma

otevírací doba:

IX.–IV. Po zavřeno Út–Pá 14:00–18:00 So–Ne 13:00–18:00

V.–VIII. Po zavřeno Út–Ne 10:00–18:00

Rodinná umělecká kavárna je spojená s uměleckou galerií a obchůdkem. Nabízí výrobky místních i  mezinárodních umělců. Během roku jsou zde prezentovány temporální výstavy obrazů a  keramických uměleckých předmětů a pořádány koncerty a  divadelní představení pro malé i dospělé diváky.

GALERIE NA HRADBÁCH

Občanské sdružení 456

os456@seznam.cz

www.os456.cz/galerie-na-hradbach

Občanské sdružení 456

vstupné: zdarma

Stálá prezentace uměleckých děl současných výtvarníků a fotografů, umístěná na parkánech městského opevnění. Výstava je přístupná z několika míst – vstupy na  parkány najdete u  hlavního mostu (před hotelem Císař Ferdinand), ze Sobotovy ulice, z  Tyršova náměstí, za  objektem hotelu U Bílého koně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A EXPOZICE

T. G. Masaryka 1 (budova radnice, přízemí)

+420 352 684 229 / knihovna@mkloket.cz

www.mkloket.cz

Městská knihovna Loket

vstupné do expozice: jednotlivci zdarma, skupinová prohlídka s výkladem 20 Kč/os.

otevírací doba:

• Po 10:00–17:00

• Út–Čt 12:00–17:00

• Pá zavřeno

• So–Ne 10:00–12:00 / 13:00–17:00

• O  hlavních prázdninách (VII.–VIII.) se provozní doba liší

Ojedinělá expozice je součástí městské knihovny od roku 2008. K jejímu vytvoření byli vyzváni světově proslulí čeští umělečtí knihaři Jan a Jarmila Sobotovi. Zastoupeny jsou knižní vazby a objekty českých i zahraničních knihařů. Sbírka se neustále rozšiřuje. Specifickou část tvoří restau­ rované historické knižní vazby. Součástí ex­ pozice je knihařská dílna s výstavou nářadí a nástrojů, jež se při výrobě knižních vazeb používají. Všechny exponáty jsou plně funkční a  bývají využívány při knihařských workshopech.

MUZEUM TAJNÝCH SPOLKŮ

T. G. Masaryka 115

+420 776 705 057

 https://pensionloket.cz/muzeum-tajnych-spolku/

vstupné: dospělí 130Kč / děti 105Kč

otevírací doba:

VII.–VIII. denně 11:00–18:00 / St zavřeno

IX.–VI. So–Ne So–Ne 10:00–17:00

Naše muzeum je jedno ze sedmi na světě a umožní vám shlédnout tajemnou symboliku prostřednictvím více jak 700 exponátů. V muzeu najdete vzácné rituální předměty, včetně oltáře, osobní věci členů řádů, cenné knihy, hodnostní označení a identifikační doklady. Exponáty byly shromažďovány více jak 50 let a pocházejí z Evropy, kolébky většiny těchto spolků, dále s Nového světa, z obou amerických kontinentů. Sbírka se svojí výjimečností řadí k světovým unikátům a její symbolické umístění v historickém centru královského města Loket jen podtrhuje její tajemnost a spiritualitu. V přízemních prostorách Café bar snack Masonic house.

PIVOVARSKÉ MINIMUZEUM

Sobotova 10

www.hotel-loket.cz/cz/pivovar

Rodinný pivovar Sv. Florian vstupné: volný průchod, vstup zdarma

Expozice je součástí rodinného minipivovaru Svatý Florian. Je umístěna v  Payerově domě – jednom z  nejstarších ve městě. Ve třech místnostech je názorně ukázána tradiční výroba sudů, zpracování sladu a původní stáčení i plnění lahví a staré stroje. Vstup do expozice je přímo z  pivovarské restaurace v  suterénu hote­ lu Císař Ferdinand či z prodejny pivovaru (Payerova domu) na náměstí.

MUZEUM LÁZEŇSKÝCH POHÁRKŮ

Sobotova 10

+420 352 327 100 / info@hotel-loket.cz

www.hotel-loket.cz/cz/oceneni

otevírací doba: celoročně denně 9:00–17:00

vstupné: 50Kč

Rodinná sbírka manželů Lojínových obsa­ huje více než 3000 kusů pohárků z období od  2. pol. 18. století do  roku 1945 a  je neustále rozšiřována. Zakladatelem sbírky byl známý karlovarský balneolog prim. MUDr. Jaroslav Dolina (od roku 1951). Jed­ ná se o  nejucelenější soubor nejen por­ celánových lázeňských pohárků na  světě, určených na  pití karlovarské minerální vody. Vystaveny jsou v  pěti místnostech o celkové ploše 480 m2 . Sbírka je od roku 2011 zapsána v  české verzi Guinessovy knihy rekordů.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj