Město Loket

Vladimír Melichar: Unikáty živé přírody Karlovarského kraje - již proběhla

termín:8.11.2022  od 18:00
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket
typ akce:Přednáška
Vladimír Melichar: Unikáty živé přírody Karlovarského kraje

Přednáška karlovarského ekologa, botanika a experta na rašeliniště, autora nebo spoluautora knih Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje, Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje nebo Doupovské hory. Mgr. Vladimír Melichar (1974) vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1998) s diplomovou prací o Rolavských rašeliništích, od r. 2012 působí v soukromé sféře jako expert v oblasti životního prostředí. V rámci odborné specializace se věnuje především flóře a vegetaci rašelinišť v celé ČR a v posledních letech i některým zajímavým druhům živočichů (vodní a mokřadní měkkýši, plšík lískový, křeček polní). Za rašeliništi se vypravuje i mimo ČR (Slovensko, Německo, Norsko, Finsko, Rusko). V širším karlovarském regionu, který zahrnuje i celý Slavkovský les, již od mládí sbírá botanické a faunistické údaje a podílí se na rozličných přírodovědných kratochvílích, jako je zimní mapování netopýrů, monitoring vodního ptactva, sledování toku tetřívků, počítání kvetoucích orchidejí, konikleců atd. Přednášku laskavě podporuje Karlovarský kraj.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj