Město Loket

Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů - probíhá

termín:1.3.2021 - 30.11.2021  od 08:00 do 23:59
místo:Loket
pořádá:Město Loket
typ akce:Soutěž
Loketská zákoutí - soutěž amatérských fotografů

Loketská zákoutí

Soutěž amatérských fotografů

Loket je krásný a nesmírně fotogenický v každé roční době, ve dne i v noci. Hrad, most, kostel, park, náměstí i podhradí, panoramatické snímky města i jeho dominant z „Loketským vyhlídek“ – natural i v rozličných úpravách prezentují hojně profíci i amatérští fotografové z Lokte i okolí nejen na svých FB profilech, ale také na FB skupinách a získávají zasloužená uznání a chválu.

Hledáček fotografů občas zaostří i na neobvyklé cíle. Detaily staveb, uličky, dvorky, lesní pěšinky, zákoutí, která zůstávají na první pohled návštěvníků i obyvatel Lokte bez povšimnutí, přestože v sobě ukrývají půvab starých časů či nedávnou proměnu. A právě tyto cíle budou v roce 2021 hlavním motivem soutěže amatérských fotografů.

Město Loket vyhlašuje fotografickou soutěž pro amatérské fotografy „Loketská zákoutí“.

Předmět zájmu:

Zachyťte fotoaparátem neobvyklá místa ve městě i okolních lesích – detaily i větší celky, stavby, odpočinková místa, zákoutí uliček atd.

Termín konání soutěže:

Březen  – listopad 2021

Podmínky a pravidla soutěže

 • Soutěž je otevřená pro každého amatérského fotografa (člověk, který fotí pro radost a zájem, nikoli pro výdělek) ve věku od 15 let.
 • Soutěžící se může přihlásit do soutěže opakovaně (tj. může zaslat celkem 9 fotografií (1 za každý soutěžní měsíc) a získat tak body do celkového hodnocení, které proběhne v listopadu 2021. Průběžné body získává každý soutěžící za počet „To se mi líbí“, body se sčítají.
 • Fotografie je možné vždy do 10. dne v měsíci poslat na adresu fotosoutezloket21@gmail.com buď přímo, nebo na tuto adresu zaslat link na „úložnu“, kde si ji pořadatelé mohou stáhnout.
 • Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG, minimální velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.
 • Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny. Povolena je pouze minimální úprava barevnosti a jemné doostření.
 • Název vkládaného souboru obsahuje číslo měsíce (tj. od března = 3), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je prokládáno podtržítkem. Název souboru bude mít následující podobu, příklad: 3_chajda v zahrádkářské kolonii_P.Novák.jpg. Do e-mailové zprávy zašlete také stručný popis fotografie – místo, kde byla pořízena, datum, krátká anotace.
 • Doručené fotografie v daném měsíci (do 10. dne) budou vystaveny vždy v 1 souboru (albu) na oficiálních FB stránkách města Loket společně s jejich popisem (ovšem zatím bez uvedení autora), kde může veřejnost hlasovat o nejkrásnější foto měsíce formou „Like“ u každé fotografie. Hlasování bude probíhat vždy od 11. do 20. dne v měsíci.
 • Vítězná fotografie měsíce (tedy fotka s nejvíce „To se mi líbí“) bude otištěna v následujících Loketských listech společně s popisem a jménem autora a bude zdobit také úvodní stránku FB města.
 • V listopadu 2021 bude soutěž uzavřena a vyhodnocena. Amatérský fotograf, který obdrží nejvíce bodů za své fotografie (součet průběžných bodů), bude vyhlášen absolutním vítězem soutěže a získá hlavní cenu, kterou bude dárkový balíček v hodnotě 1000 Kč a uveřejnění fotografie na titulní straně Loketských listů. Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny v prosincových LL.
 • Účastník soutěže musí být autorem přihlášené fotografie a musí vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva, která může poskytnout organizátorovi (Město Loket) v případě výhry soutěže, a to pro zveřejnění fotografií v Loketských listech, FB města a pro případné další uveřejnění (výstava, kalendář).
 • Účastníci a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, a to nejen v Loketských listech, ale i v jiných propagačních materiálech spojených se soutěží nebo s Městem Loket, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář za autorská práva.
 • Všechny fotografie budou uveřejněny na webových stránkách města Lokte.
 • Rádi bychom ze soutěžních fotografií (pokud jich budeme mít dostatek) uspořádali také výstavu a z vítězných fotografií připravili kalendář města Lokte na rok 2022.

 

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj