Město Loket

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ

MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ

Městské opevnění je dokladem významu města ve středověku. Fortifikační systém byl budován již od 13. století, plně se ale rozvíjel především ve 14. století. V 17. století bylo opevnění rozšiřováno o barokní bastiony. Hradební zeď obepínala celé město. Dnešní podobu opevnění tvoří fragmenty zdí, Robičská a Černá věž a 5 bašt opatřených střílnovými okny. Od 2. pol. 19. století byly části hradeb rozprodávány majitelům sousedních domů, případně demolovány. S obnovou opevnění se započalo v 70. letech 20. století. Teprve v letech 1990–2000 se opravily zachované části opevnění a tento unikátní hradební systém je volně zpřístupněn veřejnosti.

zajímavosti:

• Výška původních hradeb není známa.

Ze starších vyobrazení se odhaduje, že místy dosahovala až 5 m, šířka zdi byla přibližně 1,5 m.

• Na parkánech městského opevnění najdete volně přístupnou Galerii na hradbách se stálou instalací prezentace uměleckých děl současných výtvarníků a fotografů.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj