Město Loket

SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Trojboký vrcholně barokní sloup je jednou z nejvýznamnějších plastik v západních Čechách a výrazná umělecká dominanta náměstí. V letech 1717–1719 jej nechalo zhotovit město jako poděkování za odvrácení morové nákazy. Autorem je sochař Johann Karl Stilp z Chebu. Na trojbokém podstavci stojí sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Jana Křtitele, Immaculaty, sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána. Na profilované římse stojí tři plastiky; archandělé Michael, Rafael a Gabriel. Ze soklu vyrůstá vysoký trojboký pilíř, na jehož vrcholku je sousoší Nejsvětější Trojice s křížem a hvězdou.

SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj