Město Loket

RADNICE

RADNICE

RADNICE

Dvoupatrová raně barokní budova s věží byla postavena v letech 1682–1687 podle návrhu architekta Abrahama Leuthnera. V přízemí se dochovaly valené klenuté stropy. V letech 1953–1967 zde sídlil okresní archiv. Po rozsáhlé rekonstrukci v 80. letech 20. století je sídlem městského úřadu.

zajímavosti:

• Kamenný znak města nad vchodempod hlavní římsou z roku 1686 od kameníka Andrease Zeidlera z Teplé, polychromovaný bečovským malířem Christianem Leibeltem.

• V přízemí radnice sídlí městská knihovna s unikátní expozicí umělecké knižní vazby.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj