Město Loket

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Barokní římskokatolický farní kostel byl postaven na místě původního gotického kostela v letech 1701–1734 podle projektu stavitele Wolfganga Braunbocka z Teplé. V současné době probíhá restaurování interiéru. Kostel je ve správě Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou.

zajímavosti:

• Sochařská výzdoba interiéru – hlavní sloupový oltář se sochami a kazatelna od Jakuba Eberleho.

• Na kamenné menze je umístěno malované antependium z roku 1744 s námětem Gloria Nejsvětější Trojice od Eliáše Dollhopfa.

• V interiéru je umístěn netradiční pomník padlým v 1. světové válce, pamětní obraz od Waltera Ditze z roku 1923.

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj