Město Loket

Vyjádření vedení města Loket k „Nálezu Ústavního soudu“ ohledně Obecně závazné vyhlášky města Lokte

Vyjádření vedení města Loket k „Nálezu Ústavního soudu“ ohledně Obecně závazné vyhlášky města Lokte

ÚS zrušil čl.3 odst. 1. písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket, o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností. Konkrétně se jedná o:

Čl. 3 Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší (1) Na území města Loket se počátek doby nočního klidu posouvá z 22:00 hodin na 23:00 hodin v době konání akcí:

a) Loketského kulturního léta v období od 1. 5. do 30. 9. každého roku,

 b) Ples města Loket Pálení čarodějnic Vinobraní Muzikantská noc.

 

Vedení města „Nález ÚS“ respektuje a navrhne zastupitelstvu na jeho nejbližším jednání úpravu OZV tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh Loketského kulturního léta v amfiteátru v tomto roce při splnění podmínek stanovených „Nálezem ÚS“.

22.3.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj