Město Loket

INFORMACE – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET

INFORMACE – ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU LOKET

Informujeme, že město Loket má záměr pořídit změnu Územního plánu Loket. Vlastníci nemovitostí ve správním území města Loket (k. ú. Loket, Údolí u Lokte, Nadlesí, Dvory u Lokte), osoby mající trvalý pobyt ve městě Loket, orgány veřejné správy a oprávněný investor, mají možnost uplatnit své návrhy na dílčí změny územního plánu (změnu funkčního využití ploch, změnu regulativů ploch). Podněty lze uplatnit do 31. března 2023 písemně u pořizovatele územního plánu, kterým je odbor výstavby Městského úřadu Loket. Formulář žádosti je umístěn na internetových stránkách Městského úřadu Loket:  http://mu.loket.cz/?section_id=7968, popřípadě jej lze vyzvednout u pořizovatele. Bližší informace lze získat u p. Bc. Milana Hroníčka, tel.: 352 359 729, e-mail: m.hronicek@loket.cz.

 

Městský úřad Loket, odbor výstavby

15.2.2023
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj