Město Loket

Kompostéry pro občany

Kompostéry pro občany

Město Loket má možnost využít dotaci z Operačního programu životního prostředí 2021- 2027 k pořízení kompostérů.

Cílem programu je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Kompostéry budou sloužit ke kompostování biologicky rozložitelných materiálů rostlinného původu, např. posečené trávy. Občan města Lokte musí mít kompostér umístěn na svém pozemku, příp. na cizím pozemku se souhlasem vlastníka pozemku. Musí ho používat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad dle zásad správného kompostování, po celou dobu udržitelnosti projektu. Kompostér nesmí přenechat jiné osobě a nesmí jej používat k podnikatelské činnosti. Vzniklý kompost nesmí být využíván ke komerčním účelům.

Pokud máte o kompostér zájem kontaktujte prosím Městský úřad Loket, odbor výstavby, p. Naděžda Doischerová, email n.doischerova@loket.cz, telefon 352 359 726, nejpozději do 31. ledna 2023.

21.12.2022
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj