Město Loket

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í     Z Á P I S     D O    M Š

 

Zápis ukrajinských dětí do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2022 – 2023 se koná

 v MŠ na Tyršově náměstí

 

              ve středu  1. 6. 2022

od 9.00 hod. do 13.00 hod.

 

Zápis se týká pouze ukrajinských dětí,

které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je poslední rok před nástupem dítěte do ZŠ předškolní vzdělávání dítěte povinné.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést doklad totožnosti dítěte i rodiče, (vízum), doložení místa pobytu, žádost o přijetí a evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem.

 

Organizace zápisu:

Rodiče si od 4. 5. 2022 mohou v budově MŠ Tyršovo náměstí vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ

a evidenční list dítěte v MŠ.

 

 

 Jana Koudelková, ředitelka školy

 

Дитячий садок Локет, район Соколов

 

О з н а м е н і               З А П І С Д О М Ш

 

Зарахування українських дітей до дитячого садка м. Локет, Соколівський район, вул.Спортівні та Тиршове нам., на 2022-2023 навчальний рік

 у дитячому садку на Тиршовій намісті.

 

              у середу, 1 червня 2022 р

                           з 9.00 до 13.00

 

Реєстрація стосується лише українських дітей з 1 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 рокувиповнюється 3 роки і діти старші. Відповідно до Закону про освіту (§34, п. 1), останній рік перед початком дитини початкової школи дошкільна освіта є обов'язковою.

З дитиною необхідно прийти на зарахування, мати при собі документ, що посвідчує особу дитини та батьків (візу), довідку про місце проживання, заяву про зарахування та свідоцтво про реєстрацію дитини, підтверджене педіатром.

 

Організація реєстрації: З 4 травня 2022 року батьки можуть забрати заяву про зарахування до садочка в будівлі садочка «Тиршово місто».

та заліковий лист дитини в дитячий сад.

 Jana Koudelková, директор школи

4.5.2022
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj