Město Loket

VODNÍ ELEKTRÁRNA NA OHŘI

Vodní elektrárna města Loket byla postavena v roce 1901, v roce 1908 byla rozšířena o strojovnu parní lokomobily a v roce 1922 byla přistavěna rozvodna s jehlancovou střechou. Využívala původně síly dvou Francisových turbín o výkonu 115 kW, elektřinu vyráběla dvě stejnosměrná dynama o výkonu 53 kW a jeden třífázový generátor o výkonu 70 kW. Dynama pocházela od fy. Siemens & Schuckert z roku 1901. V roce 1908 byla přistavěna strojovna parní lokomobily od fy. Heinrich Lanz z Mannheimu a v roce 1922 rozvodna s charakteristickou jehlancovou věží. Po druhé světové válce byla elektrárna pro zastaralost zařízení vyřazena z provozu a zásobování města elektřinou převzaly tepelné elektrárny na Sokolovsku. Komín elektrárny byl zbořen.

V současnosti vodní elektrárna využívá spád přilehlého jezu. MVE ročně vyrobí průměrně kolem 0,724 GWh elektrické energie, což stačí k zásobení asi 300 domácností.

Trasa od hlavního mostu k vodní elektrárně (mapy.cz)

Délka trasy 700 m / 15 min.

Text převzat z Památkového katalogu a doplněn z webu TV-Adams.wz.cz

VODNÍ ELEKTRÁRNA NA OHŘI
VODNÍ ELEKTRÁRNA NA OHŘI
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj