Město Loket

Památné břečťany

Loketské břečťany (Hedera helix) jsou 2 památné stromy, bohatě rozvětvené. Pnou se po skalním masivu do výšky až 12 metrů, mají bohatě rozvětvené kmínky a vytvářejí na tmavé skále krásný ornamentní reliéf. Jedná se o dendrologicky cenné exempláře, významné svým stářím. Obecně se břečťan může dožívat 300 až 450 let. Za památné stromy (evidenční číslo 102278)  byly vyhlášeny v roce 1993 pro jejich významný vzrůst. V roce 2000 bylo provedeno odborné ošetření břečťanů, vyřezání náletových stromů a vybudován dřevěný plot u paty skály, aby nedocházelo k poškozování kořenového systému. Místo se nachází v nadmořské výšce 385 metrů a začíná zde známá stezka z Lokte do Svatošských skal. Okolo vede páteřní cyklostezka č.6 – Euregio Egrensis a u mostu je rozcestník turistických cest i cykloturistických tras.
Ve skalním masivu je vybudována  čistírna odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1997.

 

Trasa od hlavního mostu k břečťanům (mapy.cz)

Délka trasy 900 m / 20 min

 


Zdroj: MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. vyd. Sokolov: Muzeum Sokolov, 2014, s. 51.ISBN 978-80-88017-10-3.

Text doplněn a upraven.

Autor obrázku č. 1: Autor: Lubor Ferenc – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Autor obrázku č. 2: Hana Macháčková

Památné břečťany
Památné břečťany
Památné břečťany
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj