Město Loket

Pokládka nového povrchu Dvory

Pokládka nového povrchu Dvory

„Dne 12. listopadu 2021 (pátek) v dopoledních hodinách (od 8:00 maximálně do 14:00 hodin) bude za plné uzavírky komunikace probíhat pokládka nového povrchu komunikace Nadlesí - Dvory v rozsahu cca 300 m na p. p. č. 999 k. ú. Nadlesí (od křižovatky v Nadlesí směrem ke hřbitovu). Investorem akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

 

Za stavbu odpovídá Bc. Petr Fiala (KSÚSKK).“

10.11.2021
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj