Město Loket

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozvat na on-line setkání ve věci připravované vyhlášky řešící noční klid a s ní souvisejícím tzv. tržním řádem, který upravuje otevírací dobu předzahrádek restaurací. Současná vyhláška v podstatě ve vybrané dny (v termínech konání koncertů, vinobraní, motokrosu, silvestra a pod.) říká, že v tyto dny se noční klid nevymezuje. Návrh nové vyhlášky upravuje noční klid tak, že nevymezuje tyto konkrétní dny v roce, ale říká, že v letní sezóně v pátek a sobotu od 1. 5. do 30. 9. se noční klid vymezuje od 23:00 do 6:00. Tj. nebude to jako v současné době, že téměř každý víkend noční klid vymezen nebyl, ale naopak bude jasně stanoven. Se stejnými časy bude pracovat i navržený tržní řád.
Protože si uvědomujeme, že na noční klid jsou různé názory, chceme toto probrat i s Vámi. Abychom umožnili vyjádření co nejvíce občanům a zároveň neohrožovali zdraví, rozhodli jsem se "setkání" uspořádat online.
Termín online setkání je 16. 3. 2021 od 18:00 na platformě Google meet na tomto odkazu:
(pro účast na online setkání není potřeba mít nainstalovaný žádný program).
Petr Adamec, starosta
15.3.2021
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj