Město Loket

Špičatý kámen a Šibeniční vrch

Vycházkový okruh s pěknými výhledy na město vede po lesní pěšině z místa, kde se dříve nacházel kostel sv. Jana Křtitele a hřbitov. Po poměrně strmém stoupání (500 m) dojdete ke skalnímu útvaru se železným křížem, zvaném Špičatý kámen. Výstup pokračuje až na Šibeniční vrch, kde stávala ještě v 18. století šibenice. Kolem vysílače lze dojít k motokrosovému areálu a odtud po chodníku zpět do města.

 

Špičatý kámen je dobře viditelný žulový pilíř, tyčící se ve svahu nad řekou Ohří,  naproti mostu u bývalé porcelánky Epiag. Dříve tvořil malebný celek, spolu s evangelickým kostelem Svatého Jana Křtitele a hřbitovem s kaplí. Z kostela se zachovaly do dnešních dnů jen polorozbořené základy. Na vrcholu skalního zubu je od roku 1998 umístěn železný kříž, který zde vztyčila skupinka nadšenců z Lokte. Je kopií kříže původního, jehož zajímavý osud stojí za to, si připomenout. Výhled z vrcholu poskytuje úchvatný pohled na Loket s hradem, náměstím a majestátním vrchem Robič na druhé straně řeky.
Kříž zde byl postaven snad již na počátku sedmnáctého století jako díkůvzdání za to, že mladík, který spadl z této skály, tuto nešťastnou událost ve zdraví přežil a zázrakem se mu nic nestalo. Kříž s liliovitým zakončením ramen zdobil vrcholek skály až do třicátých let 20. století, kdy byl z iniciativy významného zdejšího historika a badatele, profesora H. Zimmermanna a studentů místní reálky přenesen do tehdejšího městského muzea v areálu loketského hradu. Odsud se ovšem, podobně jako celá řada dalších exponátů, během válečných a poválečných let ztratil.

 

Trasa od hlavního mostu na Špičatý kámen (mapy.cz)

Délka trasy 1 km / 30 min.

 

text převzat a upraven z webu Slavkovský les.

Špičatý kámen a Šibeniční vrch
Špičatý kámen a Šibeniční vrch
Špičatý kámen a Šibeniční vrch
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj