Město Loket

Kempfova rozhledna na Krudumu

Kempfova rozhledna na Krudumu

Krudum je rozhledna nacházející se na jihovýchodním vrcholu (kóta 835 m n. m.) hory Krudum (někdy též Chrudim) (kóta 838 m n. m.) ve Slavkovském leseKarlovarském kraji, v okrese Sokolov. Rozhledna je volně přístupná po celý rok. Výška vyhlídkového ochozu nad zemí je 29,5 m, nadmořská výška vyhlídkového ochozu je 864,9 m.

 

Na místě dnešní rozhledny stála 20 metrů vysoká kamenná hranolová rozhledna. Její stavbu inicioval místní rodák Andreas Kempf (22. 1. 1865 – 2. 5. 1929), významná osobnost karlovarského regionu. Otevření rozhledny 11. září 1932 se však Andreas Kempf nedožil. Ta však až do jejího zániku nesla jeho jméno „Kempfova věž“.[2][3] Rozhledna byla velmi populární, ale její sláva trvala jen do konce II. světové války. Po odsunu původního obyvatelstva rozhledna postupně pustla a rozpadala se. Zchátralou rozhlednu převzal Státní statek Rovná, který ji v roce 1981 nechal srovnat se zemí. Na původním místě zbyla jen hromada kamení.[4]

Zbořeniště původní kamenné rozhledny (rok 2007)

V roce 2001 vznikla obecně prospěšná společnost Krudum, která se snažila o opětovném postavení původní rozhledny. Pro nedostatek financí však od původního záměru sešlo. V roce 2005 přišel s požadavkem Český telekomunikační úřad, který si vrch Krudum vytipoval jako jednu z mála vhodných lokalit pro umístění stožáru a stanice ke kontrole využívání rádiových kmitočtů – “Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra“. Došlo k jednání s vlastníkem, společností Loketské městské lesy. Vlastník společnosti, kterým je město Loket, přišel s návrhem, jak využít stavbu stožáru monitorovací stanice i jako rozhlednu. Došlo k dohodě a tak vznikla vysoká štíhlá rozhledna s vyhlídkovou plošinou a přístupovým schodištěm. Město Loket zajišťovalo výstavbu rozhledny po organizační stránce, na financování se podílely i další subjekty např. město Sokolov, Sokolovská uhelná, a. s., město Krásno, město Horní Slavkov, Karlovarský kraj, KMK Granit, a. s. i město Loket. Slavnostní otevření nové rozhledny se uskutečnilo 15. 10. 2008. Součástí je i technologický kontejner v oploceném areálu u rozhledny. Vlastníkem je Český telekomunikační úřad, správcem a provozovatelem rozhledny je společnost Loketské městské lesy.[1]

Zdroj Wikipedie

26.7.2019
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj