Město Loket

Oznámení o úmrtí bývalého starosty města

Oznámení o úmrtí bývalého starosty města
Vážení spoluobčané, Lokeťáci, kamarádi, bohužel Vám musíme oznámit velmi smutnou zprávu. Dnes v noci nás opustil Jarda Hlavsa, tatínek, dědeček, starosta, muzikant, lesník, člověk s obrovským talentem a s obrovským srdcem. Všichni, kdo jste Jardu znali, tak víte, že vše co dělal, dělal na plno, byl ochotný se pro druhé a jako starosta i pro město obětovat. I díky němu je město Loket takové jaké je a já si toho hrozně moc vážím. Hodně jsme se toho od něj naučili a určitě nejen my. Jardo, kamaráde, budeš nám všem moc chybět a nejvíc Tvojí rodině a proto upřímnou soustrast. Nezapomene na Tebe.
Přečíst »20.3.2021

Na viděnou!

Na viděnou!

Na viděnou!

Společně s orchestrem Police Symphony Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v našem městě.

 

Série plakátů obsahuje v deseti QR kódech devět hudebních dárků a jeden vzkaz. Tyto plakáty naleznete v našem městě na několika místech: Dvory, Nadlesí, Údolí, Revoluční ulice, Sportovní ulice, Mírová ulice, autobusová zastávka u benzínky, autobusová zastávka Sokolovská, amfiteátr, u tělocvičny ČSA a ulice Rooseveltova.

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!” a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů.

Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.

Potkat se s plakáty bude možné od dubna i  v našem městě, které se připojilo k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony Orchestra připravil.

Přečíst »30.3.2021

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu

Online setkání s občany - Vyhláška o nočním klidu
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozvat na on-line setkání ve věci připravované vyhlášky řešící noční klid a s ní souvisejícím tzv. tržním řádem, který upravuje otevírací dobu předzahrádek restaurací. Současná vyhláška v podstatě ve vybrané dny (v termínech konání koncertů, vinobraní, motokrosu, silvestra a pod.) říká, že v tyto dny se noční klid nevymezuje. Návrh nové vyhlášky upravuje noční klid tak, že nevymezuje tyto konkrétní dny v roce, ale říká, že v letní sezóně v pátek a sobotu od 1. 5. do 30. 9. se noční klid vymezuje od 23:00 do 6:00. Tj. nebude to jako v současné době, že téměř každý víkend noční klid vymezen nebyl, ale naopak bude jasně stanoven. Se stejnými časy bude pracovat i navržený tržní řád. Protože si uvědomujeme, že na noční klid jsou různé názory, chceme toto probrat i s Vámi. Abychom umožnili vyjádření co nejvíce občanům a zároveň neohrožovali zdraví, rozhodli jsem se "setkání" uspořádat online. Termín online setkání je 16. 3. 2021 od 18:00 na platformě Google meet na tomto odkazu: https://meet.google.com/nfi-rztp-qgz (pro účast na online setkání není potřeba mít nainstalovaný žádný program). Petr Adamec, starosta
Přečíst »15.3.2021

Soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19

Soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19

Vážení přátelé, Fakultní nemocnice Olomouc vydala soubor rehabilitačních cviků pro lidi, kteří prodělali onemocnění covid-19. Pokud víte o někom, komu by materiál pomohl a nemá možnost si jej přečíst na počítači, nebo vytisknout, dejte vědět, rádi jej v knihovně vytiskneme a předáme.

Hodně zdraví přeje Městská knihovna Loket.

https://1gr.cz/.../14A210310_STK_001_FNOL_Monostirehabi.pdf

Přečíst »11.3.2021

Informace - roušky

Vážení spoluobčané, dnes jsme obdrželi od Karlovarského kraje další dodávku chirurgických roušek. K vyzvednutí jsou na podatelně Městského úřadu Loket v pracovní době (tel. 352 684 001)
 Roušky budou vydávány do vydání zásob. Děkuji. Petr Adamec, starosta
Přečíst »23.2.2021

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Veřejné projednání Územního plánu města Loket

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám připomenout, že se zítra 26. 1. 2021 od 13:00 koná veřejné projednání návrhu Územního plánu města Loket a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
Informace o konání je vyvěšena na úřední desce od 21. 12. 2020. Návrh nového územního plánu je zveřejněn na stránkách městského úřadu Loket zde:
http://mu.loket.cz/?article_id=12924

Připomínky k novému územnímu plánu mohou účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (žadatel, vlastník dotčeného pozemku nebo stavby nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich by mohlo být územním rozhodnutím přímo dotčeno) do 7 dnů od konání veřejného projednání.
Veřejnému projednání bude přítomen zpracovatel územního plánu doc. Ing. Arch. Ivan Kaplan. Žádáme všechny, kteří se budou chtít veřejného projednání zúčastnit o dodržení hygienických předpisů v souvislosti s epidemií COVID-19.

Petr Adamec, starosta města

Přečíst »25.1.2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MĚSTA
Dopravní terminál Loket -  Nádraží ulice Na začátku měsíce února 2021 bude zahájena výstavba dopravního terminálu v Nádražní ulici, jejíž součástí bude také revitalizace zastávky autobusové dopravy. V souvislosti s touto velkou investicí nebude možné po dobu výstavby na ploše u nádraží parkovat. Dokončení stavby je předpokládáno v měsíci červnu 2021. Stavbu bude provádět společnost Vodohospodářské stavby s. r. o., která v rámci výběrového řízení nabídla nejnižší cenu a to 10 484 047,54 Kč vč. DPH. Akce je z 90 % financována ze zdrojů Evropské unie. Děkujeme za trpělivost a věříme, že se již brzy dočkáme dalšího kvalitního parkoviště v našem městě. Petr Adamec, starosta města    
Přečíst »19.1.2021
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj