Město Loket

Uzavření loketských stezek a vyhlídek od 9.6.-30.6. 2022

Uzavření loketských stezek a vyhlídek od 9.6.-30.6. 2022

Vážení návštěvníci lesa,

vzhledem k plánovaným stavebním úpravám Loketských stezek si Vás dovolujeme upozornit, že v termínu od 9.6.-30.6. 2022 bude zamezen vstup na Loketské stezky a vyhlídky.

Žádáme Vás o respektování zákazu vstupu na staveniště, zejména z důvodu bezpečnosti osob.

Jsme si vědomi, že díky stavebním úpravám jsou přerušeny oblíbené vyhlídkové trasy, ale stavební úpravy mají za účel vybavit stezky bezpečnostními prvky tak, aby byl zajištěn bezpečnější pohyb  návštěvníků v lese.

Parkoviště pro automobily bude plně funkční i v průběhu stavebních úprav.

Děkujeme za pochopení Loketské městské lesy s.r.o.

Odkaz na naše stránky:

https://www.lesyloket.cz/uzavreni-loketskych-stezeek/

 

Přečíst »13.6.2022

Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu

Delegace z Partnerské komise našeho města ve složení předsedkyně komise paní Kamila Hečková Průšová a Petra Ricsovszká navštívila o víkendu Illertissen, kde zúčastnila tradiční sportovní akce RunBikeRock. Petra Ricsovszká získala krásné 7. místo v běhu žen na 5 km. Dámy se setkaly se starostou města panem Jürgenem Eisenem a předsedkyní komise paní Sussane Asam a v jejich milé společnosti navštívily zámek, muzeum, trh s domácími mazlíčky, přírodní zahrady Gaißmayer (kde se koná další skvělá akce Gartenlußt, kam jsme dostali milé pozvání společně s kapelou End of Scream, která si tam zahraje), prohlédly si městskou infrastrukturu a čas zbyl dokonce i na prohlídku sousedního historického města Memingen. Děkujeme zástupkyním Partnerské komise za vzornou reprezentaci našeho města a členům partnerské komise Illertissenu a panu starostovi Jürgenovi Eisenovi za pozvání, skvělou péči a krásný víkend plný zajímavých setkání.

Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
9.5.2022

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í     Z Á P I S     D O    M Š

 

Zápis ukrajinských dětí do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2022 – 2023 se koná

 v MŠ na Tyršově náměstí

 

              ve středu  1. 6. 2022

od 9.00 hod. do 13.00 hod.

 

Zápis se týká pouze ukrajinských dětí,

které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je poslední rok před nástupem dítěte do ZŠ předškolní vzdělávání dítěte povinné.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést doklad totožnosti dítěte i rodiče, (vízum), doložení místa pobytu, žádost o přijetí a evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem.

 

Organizace zápisu:

Rodiče si od 4. 5. 2022 mohou v budově MŠ Tyršovo náměstí vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ

a evidenční list dítěte v MŠ.

 

 

 Jana Koudelková, ředitelka školy

 

Дитячий садок Локет, район Соколов

 

О з н а м е н і               З А П І С Д О М Ш

 

Зарахування українських дітей до дитячого садка м. Локет, Соколівський район, вул.Спортівні та Тиршове нам., на 2022-2023 навчальний рік

 у дитячому садку на Тиршовій намісті.

 

              у середу, 1 червня 2022 р

                           з 9.00 до 13.00

 

Реєстрація стосується лише українських дітей з 1 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 рокувиповнюється 3 роки і діти старші. Відповідно до Закону про освіту (§34, п. 1), останній рік перед початком дитини початкової школи дошкільна освіта є обов'язковою.

З дитиною необхідно прийти на зарахування, мати при собі документ, що посвідчує особу дитини та батьків (візу), довідку про місце проживання, заяву про зарахування та свідоцтво про реєстрацію дитини, підтверджене педіатром.

 

Організація реєстрації: З 4 травня 2022 року батьки можуть забрати заяву про зарахування до садочка в будівлі садочка «Тиршово місто».

та заліковий лист дитини в дитячий сад.

 Jana Koudelková, директор школи

Živě: Udělení titulu Historické město roku 2021

Živě: Udělení titulu Historické město roku 2021

 

Slavnostní setkání na Žofíně – vyhodnocení soutěže o titul Historické město roku 2021. Město Loket postoupilo do celostátního kola díky svému vítězství v této soutěži v Karlovarském kraji.
Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska spolu s ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Českým národním komitétem ICOMOS pořádají ve čtvrtek 14. dubna slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2021 spojené s udělením titulu Historické město roku 2021.
V rámci akce bude také vyhlášen vítěz soutěže Mladí fotografují památky. Setkání začne ve 14:00.

Živé vysílání můžete 14.4. od 14:00 sledovat na FB Město Loket - oficiální profil města

13.4.2022

Změna termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

Změna termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

Původní termín konání zasedání zastupitelstva dne 17. 3. 2022 se mění na termín dne 31. 3. 2022.

Přečíst »15.3.2022

Veřejná sbírka města Loket -Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Veřejná sbírka města Loket -Pomoc  uprchlíkům z Ukrajiny
Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme materiální pomoci, kterou jste nabídli uprchlíkům z Ukrajiny, ubytovaným v Lokti. Aktuálně máme zde 60 běženců, jedná se o matky s dětmi do 15 let a seniory. Všichni již si vyřizují podporu v hmotné nouzi a aktivně hledají zaměstnání, aby nebyli finančně závislí na naší pomoci. Přesto ještě nějakou dobu potrvá, než budou finančně samostatní, řada z nich nemá v podstatě žádné finanční prostředky, mají sice kreditní kartu, ale ne mezinárodní a proto jim v ČR nefunguje, musí si založit nové účty a nechat si svými příbuznými, kteří zůstali na Ukrajině, peníze převést, což není ve válce jednoduché realizovat. Někteří ubytovaní mají pouze hřivny, které zase bohužel nelze v ČR bankách směnit. Proto vás prosíme o finanční příspěvek, který můžete realizovat prostřednictvím veřejné sbírky na transparentní účet města: číslo: 123-5455950267/0100, vedený u Komerční banky. Odkaz na něj je zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5455950267. Děkujeme za pomoc, které si velmi vážíme!
14.3.2022

Soutěž Tradiční výrobek roku 2022

Soutěž Tradiční výrobek roku 2022

"Přihlaste se do soutěže Tradiční výrobek roku 2022".

 

https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/prihlaste-se-do-souteze-tradicni-vyrobek-roku

 

Přihlašovat se do internetové soutěže je možné do 30.4.2022.

Nový webový rozcestník MVČR - Naši ukrajinci

Ministerstvo vnitra spustilo web koordinující nabídky i žádosti o pomoc pro Ukrajinu. Pomoc pro občany Ukrajiny i online centrum koordinující nabídky pomoci. Všichni, kteří chtějí konkrétně podpořit občany Ukrajiny, zjistí, kam mají pomoc směrovat a jaká podpora je potřeba. Současně vzniklo i Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které koordinuje integrační i humanitární aktivity v regionech. https://www.nasiukrajinci.cz/

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

V Karlovarském kraji se otevírá Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Karlovy Vary (1. 3. 2022) Karlovarský kraj otevírá v karlovarské KV Areně (v bývalém očkovacím centru) Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Zkušební provoz zahájí centrum 1. března 2022 od 17:00 hodin, po otestování systémů a procesů plynule přejde do ostrého provozu. Přijímat bude uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, kteří se zde zaregistrují, získají umístěnku pro ubytování v regionu, zdravotní pojištění a vyřídí žádosti o příslušné dávky ze sociálního systému. Na chodu centra se budou podílet zástupci Policie ČR, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Úřadu práce, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Karlovarská krajská nemocnice a dobrovolníci (tlumočníci, sociální pracovníci apod.). KACPU bude připraveno zprostředkovat psychologickou první pomoc, zdravotnické ošetření, ale také duchovní podporu a transporty do přidělených ubytovacích kapacit.

Díky otevření centra příchozí vyřídí všechny potřebné vstupní procedury na jednom místě. „Krajské asistenční centrum se stane klíčovým uzlem, kam by všichni občané Ukrajiny prchající před válkou měli být v našem regionu nasměrováni. V centru budou moci po dlouhé cestě v klidu vyřešit základní potřeby, tedy se zaregistrovat a získat speciální status, aby mohli čerpat dávky hmotné nouze. Bude jim přiděleno ubytování se stravováním a vyřízeno zdravotní pojištění. Koordinátorem centra bude Hasičský záchranný sbor, na jehož bedrech je zajištění postupného plynulého průchodu přijíždějících uprchlíků. Podobná centra vznikají z rozhodnutí ministerstva vnitra ve všech krajích a budou řízena z národní úrovně,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Detaily provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině popsal náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf: „Centrum bude fungovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Vytvoříme pro uprchlíky takové prostředí, kterému budou rozumět, tedy s označením v ukrajinském jazyce a s tlumočením. Na konci celého procesu by měl být nově příchozí uprchlík zaregistrován, s nárokem na dávky v hmotné nouzi, s vyřešeným ubytováním a zdravotním pojištěním. Před centrem na parkovišti u KV Areny vybudujeme stanové městečko, aby přijíždějící mohli vyčkat ve vytopeném stanu, najíst se, počítáme se zajištěním základní psychologické pomoci, případně i služeb pro hendikepované občany. Zajistit provoz centra bude velmi náročné, pro jeho obsluhu budeme potřebovat 25 – 30 lidí na jednu směnu.  Velmi oceňuji ochotu a nasazení všech subjektů, kteří se na vybudování centra podílejí. Věci se vyvíjí velmi překotně a všichni dělají maximum, aby občané Ukrajiny dostali maximální servis a mohli se na konci náročného procesu registrací ocitnout v klidu s pocitem zajištění a bezpečí.“

Na místě budou policisté z odboru cizinecké policie, kteří zaregistrují nově příchozí občany Ukrajiny k pobytu na území Karlovarského kraje. „Přítomni budou také policejní krizoví interventi, kteří se zaměří na akutní řešení problémů těchto osob v jejich obtížné životní situaci. Pro ostatní cizince, mimo občany Ukrajiny, budou nadále ve standardní činnosti sloužit oddělení pobytových agend cizinecké policie v Karlových Varech a v Sokolově v daných úředních hodinách,“ uvedl krajský policejní ředitel Petr Macháček.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje rovněž uvádí do provozu informační linku pro občany Karlovarského kraje, kteří hledají informace o tom, jak mohou materiálně i finančně pomoci, kde mají nabídnout ubytování a další údaje. Telefonní číslo linky je: 950 380 180 a volat bude možné v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hodin. Kontakt pro veřejnost do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině: 724 139 770 a 723 640 133.

 

V souvislosti se zahájením činnosti centra pro uprchlíky se také v rámci KV Areny přesunulo očkovací centrum, a to do prostor bývalé ordinace sportovního lékaře, kde začne působit od středy 2. března 2022.

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský úřad Karlovarského kraje, tel.: +420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308, e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz, www.kr-karlovarsky.cz

 

Por. Ing. Martin Kasal, DiS, tiskový mluvčí, HZS Karlovarského kraje, tel.:  +420 950 370 389, mobil: +420 725 103 389

Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj