Město Loket

Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství

ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ OD 11. 8. 7.00 hod. DO 14. 8. 2022 18:00 hod.
PROSÍME NEPARKOVAT NA MÍSTECH VYZNAČENÝCH NA MAPCE ZELENĚ ZÁBOR PLATÍ jak pro obyvatele Lokte, tak i pro podnikatele provozující živnost na náměstí a jejich zaměstnance. Děkujeme za pochopení .

Dne 13. 8. 2022 od 8:00 hod. (sobota) do 18:00 hod. 14. 8. 2022 (neděle) NEBUDE UMOŽNĚN PRŮJEZD NÁMĚSTÍM z důvodu konání Slavností purkrabího Půty. Na náměstí bude povolen vjezd pouze rezidentům. Do Zahradní ulice nebude průjezd z náměstí povolen . Pro výjezd ze spodní části náměstí použijte Řeznickou ulici a poté Zahradní – z náměstí zabočte u Hotelu Bílý kůň (označeno červeně)⬅️, pro příjezd na náměstí pojedete též Zahradní ulici.

Hejtman vyhlašuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu

Hejtman vyhlašuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu
Hejtman vyhlašuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na výše uvedených místech zakázáno: a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty, b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, d) používat pyrotechnické výrobky, e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání, lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně apod.), f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů. Více informací najdete na: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/220726-Narizeni-pozary.aspx?fbclid=IwAR1sggeMXSjo9qKQ04xiBV7Bxd1z1sSRet7APbfDlwyMJ3HERWgZHbEhUOk#.YuEr53ZBzIW.
Přečíst »27.7.2022

Uzavření loketských stezek a vyhlídek od 9.6.-30.6. 2022

Uzavření loketských stezek a vyhlídek od 9.6.-30.6. 2022

Vážení návštěvníci lesa,

vzhledem k plánovaným stavebním úpravám Loketských stezek si Vás dovolujeme upozornit, že v termínu od 9.6.-30.6. 2022 bude zamezen vstup na Loketské stezky a vyhlídky.

Žádáme Vás o respektování zákazu vstupu na staveniště, zejména z důvodu bezpečnosti osob.

Jsme si vědomi, že díky stavebním úpravám jsou přerušeny oblíbené vyhlídkové trasy, ale stavební úpravy mají za účel vybavit stezky bezpečnostními prvky tak, aby byl zajištěn bezpečnější pohyb  návštěvníků v lese.

Parkoviště pro automobily bude plně funkční i v průběhu stavebních úprav.

Děkujeme za pochopení Loketské městské lesy s.r.o.

Odkaz na naše stránky:

https://www.lesyloket.cz/uzavreni-loketskych-stezeek/

 

Přečíst »13.6.2022

Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu

Delegace z Partnerské komise našeho města ve složení předsedkyně komise paní Kamila Hečková Průšová a Petra Ricsovszká navštívila o víkendu Illertissen, kde zúčastnila tradiční sportovní akce RunBikeRock. Petra Ricsovszká získala krásné 7. místo v běhu žen na 5 km. Dámy se setkaly se starostou města panem Jürgenem Eisenem a předsedkyní komise paní Sussane Asam a v jejich milé společnosti navštívily zámek, muzeum, trh s domácími mazlíčky, přírodní zahrady Gaißmayer (kde se koná další skvělá akce Gartenlußt, kam jsme dostali milé pozvání společně s kapelou End of Scream, která si tam zahraje), prohlédly si městskou infrastrukturu a čas zbyl dokonce i na prohlídku sousedního historického města Memingen. Děkujeme zástupkyním Partnerské komise za vzornou reprezentaci našeho města a členům partnerské komise Illertissenu a panu starostovi Jürgenovi Eisenovi za pozvání, skvělou péči a krásný víkend plný zajímavých setkání.

Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
Partnerská komise města Lokte reprezentovala na RunBikeRock v Illertissenu
9.5.2022

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

O z n á m e n í     Z Á P I S     D O    M Š

 

Zápis ukrajinských dětí do Mateřské školy v Lokti,

 okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám.,

 pro školní rok 2022 – 2023 se koná

 v MŠ na Tyršově náměstí

 

              ve středu  1. 6. 2022

od 9.00 hod. do 13.00 hod.

 

Zápis se týká pouze ukrajinských dětí,

které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je poslední rok před nástupem dítěte do ZŠ předškolní vzdělávání dítěte povinné.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést doklad totožnosti dítěte i rodiče, (vízum), doložení místa pobytu, žádost o přijetí a evidenční list dítěte potvrzený dětským lékařem.

 

Organizace zápisu:

Rodiče si od 4. 5. 2022 mohou v budově MŠ Tyršovo náměstí vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ

a evidenční list dítěte v MŠ.

 

 

 Jana Koudelková, ředitelka školy

 

Дитячий садок Локет, район Соколов

 

О з н а м е н і               З А П І С Д О М Ш

 

Зарахування українських дітей до дитячого садка м. Локет, Соколівський район, вул.Спортівні та Тиршове нам., на 2022-2023 навчальний рік

 у дитячому садку на Тиршовій намісті.

 

              у середу, 1 червня 2022 р

                           з 9.00 до 13.00

 

Реєстрація стосується лише українських дітей з 1 вересня 2022 року по 31 серпня 2023 рокувиповнюється 3 роки і діти старші. Відповідно до Закону про освіту (§34, п. 1), останній рік перед початком дитини початкової школи дошкільна освіта є обов'язковою.

З дитиною необхідно прийти на зарахування, мати при собі документ, що посвідчує особу дитини та батьків (візу), довідку про місце проживання, заяву про зарахування та свідоцтво про реєстрацію дитини, підтверджене педіатром.

 

Організація реєстрації: З 4 травня 2022 року батьки можуть забрати заяву про зарахування до садочка в будівлі садочка «Тиршово місто».

та заліковий лист дитини в дитячий сад.

 Jana Koudelková, директор школи

Živě: Udělení titulu Historické město roku 2021

Živě: Udělení titulu Historické město roku 2021

 

Slavnostní setkání na Žofíně – vyhodnocení soutěže o titul Historické město roku 2021. Město Loket postoupilo do celostátního kola díky svému vítězství v této soutěži v Karlovarském kraji.
Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska spolu s ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj a Českým národním komitétem ICOMOS pořádají ve čtvrtek 14. dubna slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2021 spojené s udělením titulu Historické město roku 2021.
V rámci akce bude také vyhlášen vítěz soutěže Mladí fotografují památky. Setkání začne ve 14:00.

Živé vysílání můžete 14.4. od 14:00 sledovat na FB Město Loket - oficiální profil města

13.4.2022

Změna termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

Změna termínu konání 2. zasedání Zastupitelstva města Loket

Původní termín konání zasedání zastupitelstva dne 17. 3. 2022 se mění na termín dne 31. 3. 2022.

Přečíst »15.3.2022

Veřejná sbírka města Loket -Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Veřejná sbírka města Loket -Pomoc  uprchlíkům z Ukrajiny
Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme materiální pomoci, kterou jste nabídli uprchlíkům z Ukrajiny, ubytovaným v Lokti. Aktuálně máme zde 60 běženců, jedná se o matky s dětmi do 15 let a seniory. Všichni již si vyřizují podporu v hmotné nouzi a aktivně hledají zaměstnání, aby nebyli finančně závislí na naší pomoci. Přesto ještě nějakou dobu potrvá, než budou finančně samostatní, řada z nich nemá v podstatě žádné finanční prostředky, mají sice kreditní kartu, ale ne mezinárodní a proto jim v ČR nefunguje, musí si založit nové účty a nechat si svými příbuznými, kteří zůstali na Ukrajině, peníze převést, což není ve válce jednoduché realizovat. Někteří ubytovaní mají pouze hřivny, které zase bohužel nelze v ČR bankách směnit. Proto vás prosíme o finanční příspěvek, který můžete realizovat prostřednictvím veřejné sbírky na transparentní účet města: číslo: 123-5455950267/0100, vedený u Komerční banky. Odkaz na něj je zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5455950267. Děkujeme za pomoc, které si velmi vážíme!
14.3.2022
Město Loket

Vítejte ve městě splném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj