Město Loket

HRAD LOKET

Hrad tvoří dominantu města a hraje v historii města důležitou roli.

Založení hradu se odhaduje podle nalezených románských prvků do 3. čtvrtiny 12. století, do doby vlády Vladislava I. Z této doby pochází i rotunda, která byla odhalena v roce 1966, věž a část zdiva u věže.

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

Kostel sv. Václava stojí na místě původního gotického, který byl zničen při požáru v roce 1725. Stavba nového barokního kostela byla dokončena v roce 1734. Cenná je především výzdoba interiéru. Oltářní obraz je označován za dílo Petra Brandla, boční oltáře zřejmě pocházejí z dílny loketského sochaře Jana Wildta. Jsou zde i starší plastiky, které byly zachráněny před požárem; socha Krista a pozdně gotická madona.

MĚSTSKÁ RADNICE

Radnice v raně barokním slohu se nachází na jižním okraji náměstí, byla vystavěna dle návrhu Abrahama Leutnera a dokončena v roce 1696. Dnes je zde městský úřad a knihovna.

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Nachází se uprostřed náměstí mezi dvěma kašnami. Největší podíl na výstavbě má Jan Karel Stülp.

Celý monument má trojúhelníkový půdorys, stejně jako sloup na jehož vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice. Podstavec je zdoben sochami světců a na jeho bocích jsou texty modliteb s chronogramem data vzniku.

Černá věž součást prohlídky hradu Loket

Původně obranná věž hradebního systému města, která je chránila v místě kdysi jediné městské brány.

KAPLE SVATÉ ANNY

Stojí nedaleko základní školy v místech, kde bývala hlavní brána města. Kaple byla postavena jako poděkování sv. Anně za pomoc před vpádem francouzských vojáků, kteří se v roce 1742 pokoušeli dobýt město.

MARIÁNSKÁ KAPLE

Pochází z 1. poloviny 18. století a bývala významnou zastávkou při procesích do poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Máří. Díky finanční podpoře pana  Kränzleho byla zrekonstruována.

Socha Johanna Wolfganga Goetha

Socha velkého básníka a spisovatele od Willibalda Russe z roku 1932 stojí naproti kapli sv. Anny. Goethe často navštěvoval Loket a oslavil zde i své 74 narozeniny ve společnosti paní Levetzow a jejích dcer. Básník se zamiloval do mladičké Ulriky von Levetzow a prožil i milostné zklamání, když Ulrika odmítla jeho žádost o ruku. Pak už se Goethe do Lokte nikdy nevrátil.

Městské hradby

Část městských hradeb byla rekonstruována.Komplex hradeb pomáhá k ucelenější představě o podobě města a jeho obranného systému v minulosti.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj