Město Loket

PhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj českého menšinového školství na Sokolovsku v době první Československé republiky - již proběhla

termín:4.4.2019  od 17:00
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket
typ akce:Přednáška
PhDr. Vladimír Vlasák: Vývoj českého menšinového školství na Sokolovsku v době první Československé republiky

Do konce existence habsburské monarchie se nepodařilo na Němci osídleném Sokolovsku, kde se od posledních desetiletí 19. století v průmyslových a dolových centrech začala formovat silnější česká menšina, otevřít českou školu. Až se vznikem Československé republiky založené na jiných národnostních principech se vytvořily podmínky pro vznik českých menšinových škol i na Sokolovsku. Pod patronací nového národního státu a s přispěním některých podpůrných spolkových institucí zde bylo postupně otevřeno v letech 1919 až 1937 v obcích s početně rostoucím českým osídlením celkem 23 českých obecných škol a 2 české měšťanské školy. Z jejich činnosti se zachovala bohatá dokumentace (zvláště obecné školy v Lokti), která vypovídá dostatečně o jejich mnohdy dramatických osudech a působení v kulturním a společenském životě zdejších českých lidí. Příznivý rozvoj těchto škol ukončil tragický konec první Československé republiky Mnichovskou dohodou, kterou byly její pohraniční území odstoupeny nacistickému Německu. Vstup zdarma!

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj