Město Loket

Výšlap na Zdemyšl - již proběhla

termín:15.6.2019  od 14:00 do 16:00
místo:Loket a okolí
pořádá:Okrašlovací spolek Loket
typ akce:Výlet
Výšlap na Zdemyšl

Výšlap na Zdemyšl

Sraz na náměstí .
Procházka s historickým okénkem
Na úpatí Loketského vrchu (584 m.n.m.) v severozápadním cípu Kozích hřbetů stojí památný dvůr Zdemyšl. Usedlost Zdemyšl je v listinách loketského hradního archívu poprvé zmiňována k roku 1584. Onoho roku je jako její majitel uváděn Ondřej Becher, pokrevně spřízněný se starou karlovarskou rodinou Becherů. Zdemyšl byla po staletí poplužním dvorem a statkem v držení města Lokte. Podobně jako Vildenava na protilehlém břehu Ohře měla patrně i Zdemyšl vedle hospodářské funkce poslání strážní. Dnes je Zdemyšl sídlem lesní správy. Na staré mapě Loketska z počátku 18. století je poblíž Zdemyšle vyznačena těžba sirných kyzů. Do současnosti o ní svědčí četné stopy dolování v lesích Loketského vrchu.
Autor: PhDr. Stanislav Burachovič
Otištěno v časopise Arnika, č. 6, roč. 1983

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj