Město Loket

Archeologické výzkumy 2018 - již proběhla

termín:21.2.2019  od 17:00 do 19:30
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket a Národní památkový ústav, o.ú.p. Loket
typ akce:Přednáška
Archeologické výzkumy 2018

Představení nejzajímavějších archeologických výzkumů z Karlovarského kraje za uplynulý rok. Akce se koná ve spolupráci s NPÚ ú.o.p. v Lokti. Své nejnovější zjištění představí také zástupci krajských muzeí nebo Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek. o.p.s. Vstup zdarma!

 

Program:

17:00 - 17:10 – Mgr. Jiří Klsák: úvodní slovo předsedy regionální archeologické komise

17:15 - 17:35: Mgr. Filip Prekop a kolektiv (NPÚ, ú.o.p. v Lokti): Objev výšinného ohrazeného sídliště    na katastru obce Sovolusky, okr. Karlovy Vary, a nová zjištění z dálkového průzkumu kulturní          krajiny Doupovských hor.

17:35 – 17:55: Mgr. Michal Beránek – Mgr. Markéta Janáková (Muzeum Cheb, p. o.): Archeologie         organických materiálů – výzkumy Muzea Cheb v roce 2018

18:00 – 18:20: Bc. Jan Tajer – Mgr. Jiří Klsák (Muzeum Karlovy Vary, p. o.): Rekonstrukce kostela sv.     Anny na Božím Daru a výsledky dalších záchranných archeologických výzkumů v roce 2018.

18:30 – 18:50: Mgr. Martina Bradová – Mgr. Radek Široký, PhD. (ZIP, o.p.s.): Archeologický výzkum      při stavbě přeložky silnice I/21 Trstěnice – Drmoul, okr. Cheb.

18:55 – 19:25: Mgr. Barbora Jančulová (ZIP, o.p.s.): Výzkum zaniklého hřbitova v Brložci

19:30: Závěrečné shrnutí, diskuse

 

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj