Město Loket

VÝSTAVA: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice - již proběhla

termín:10.10.2018 - 4.11.2018
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket
typ akce:Autorské čtení

Speciální výstava studentských prací u příležitosti oslav 25. výročí vzniku školy restaurování v Litomyšli.

Na výstavě najdete práce studentů z ateliéru restaurování knihy, uměleckých děl na papírové podložce, kamene a nástěnné malby. Výstava je koncipovaná jako ucelené představení všech kateder a restaurátorských ateliérů, které jsou na fakultě zastoupeny. Samotná prezentace začíná představením historie vzniku výuky oboru restaurování v Litomyšli vůbec a pokračuje vývojem školy až po vznik fakulty jako součást Univerzity Pardubice. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy studentů, které zahrnují kresbu i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů. Výstava se uskutečňuje za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky. Vstup zdarma!

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj