Město Loket

Mgr. Filip Prekop: Náš Egerland? - již proběhla

termín:8.2.2018  od 18:00
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket
typ akce:Přednáška
Mgr. Filip Prekop: Náš Egerland?

Dnes se opět setkáváme se spontánní rehabilitací pojmu "Egerland", který se ve svém největším rozmachu - v 1. polovině 20. století - užíval pro rozsáhlá území obývané převážně menšinou českých Němců v oblastech dnešních krajů: Karlovarského, Ústeckého i částečně Plzeňského. Co znamená pojem Egerland, kde se vzal a jak byl chápán? Na jakém základě byl konstruován a jak se proměňoval? Měly opravdu uvedené regiony společný kulturně-historický základ? Jaký k pojmu můžeme mít vztah dnes? Byl někdy Egerland ekvivalentem pojmu "Poohří"?  Toto je výběr z otázek, na které se pokusí přednáškou odpovědět Mgr. Filip Prekop ze sdružení Terra Incognita a Národního památkového ústavu Loket pomocí představení obsahu pestrého spektra pramenů (historická mapová díla, písemné nebo archeologické prameny), které ilustrují vymezení pojmu od vrcholného

středověku po polovinu 20. století. Vstup zdarma!

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj