Město Loket

Vyhlášení projektu Kde končí svět 2017/18 (Téma: Já jsem tvůj člověk) - již proběhla

termín:2.10.2017
místo:dětské oddělení Městské knihovny Loket
pořádá:Městská knihovna Loket
typ akce:Soutěž

S radostí se účastníme 11. ročníku celonárodního projektu „Kde končí svět“, který vyhlašuje SKIP – svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Řešeným tématem je letos vztah člověka k obyvatelům živočišné říše. Ve spolupráci s mateřskými, základními a uměleckými školami v Lokti a okolí i jednotlivci se pokusíme poměrně široké téma zpracovat jak výtvarně a literárně, tak i dramaticky. Městská knihovna v Lokti nabídne zájemcům možnost vybrat si z široké škály výtvarných i literárních témat, společně v rámci workshopů pro děti od 6 do 15 let se budeme věnovat například známým bajkám,  zvířatům v mytologii a náboženství či tématu „zvířata ve službách člověka“. Podrobné informace o projektu a možnosti zapojení najdete na webových stránkách knihovny nebo se informujte přímo v knihovně.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj