Město Loket

Mgr. Hana Daňková - Co teď a co potom: Vytváření obrazu krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí - již proběhla

termín:21.3.2017  od 18:00
místo:atrium Městské knihovny Loket
pořádá:Národní památkový ústav, o.ú.p. Loket
typ akce:Přednáška

Tématem přednášky je proměna potěžebních krajin v Ústeckém a Karlovarském kraji. Budeme zkoumat proměnu krajiny, kde se hnědé uhlí těžilo povrchově, na krajinu „vodní“, která zde již vzniká díky hydrickým rekultivacím. Jejich počet se neustále zvyšuje a podle slov svých tvůrců by se tato oblast měla okolo poloviny století proměnit v krajinu jezer a stát se oblastí vyhledávanou zejména turisty. S hydrickými rekultivacemi je spjata významová proměna celé krajiny. Voda jako základní substance, která má schopnost naplnit prostor, převzít jeho tvar a zároveň být zcela novou kvalitou v krajině může být zároveň symbolickým prostředkem k znovunastolení kolektivní identity regionu, nebo dokonce i jistého vyrovnání se s minulostí – voda zahlazuje stopy po důlní činnosti, po zničených vesnicích nebo odsunutých obyvatelích této oblasti. Přednáška pořádaná Národním památkovým ústavem v Lokti.

Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj