Město Loket

Změna místa volební místnosti

Změna místa volební místnosti

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací jsme přistoupili ke změně místa konání voleb do zastupitelstva kraje – volební okrsek č. II. Volební místnost se bude nacházet v Základní umělecké škole v budově Mateřské školy, Sportovní 561 a to pro voliče s trvalým pobytem ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní a Nad Hájovnou. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom ochránili obyvatele domu s pečovatelskou službou, kde se tradičně volební místnost nachází a kteří patří k nejrizikovější skupině obyvatel z hlediska ohrožení onemocněním koronavirem COVID-19. Tato informace bude také vyvěšena na úřední desce města, vývěsních plochách a na dalších místech a  v době konání voleb na domě s pečovatelskou službou. Děkujeme za pochopení. Petr Adamec, starosta

23.9.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj