Město Loket

Muzikantská noc 2020

Město Loket prostřednictvím Komise pro kulturu a cestovní ruch zveřejňuje podmínky pro poskytování finančních příspěvků na akci Muzikantská noc 2020. Město Loket poskytne zájemcům finanční příspěvek až do výše 2 000 Kč. Zájemci mohou podat přihlášku k účasti na této akci od 13.1. do 31.1.2020.

Přihlášku v pdf lze stáhnout níže pod textem.

Harmonogram

 • Datum konání akce: 9. 5. 2020
 • Příjem přihlášek na předepsaných formulářích: od 13.1. – 31.1.2020.
 • Vyhodnocení podaných žádostí kulturní komisí: do 14.2. 2020
 • Oznámení žadatelům o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku: do 21.2.2020
 • Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce: do 30.3.2020 (prostřednictvím MÚ Loket, odbor financí)
 • Distribuce společných plakátů a mediální propagace akce: od 5.4.2020.

Podmínky

 1. Zájemce podá vyplněnou přihlášku (formulář) do podatelny MÚ v termínu od 13.1.-31.1. 2020. Žádost bude možno stáhnout na webových stránkách města a MÚ Loket od 13.1.2020.
 2. Přihlášku k účasti na akci mohou podat zájemci, kteří nežádají od Města Lokte finanční příspěvek, ale mají zájem připojit se k této akci (být uvedeni na společných propagačních materiálech) – termín odevzdání je do 15.3.2020.
 3. Zájemce (dále pořadatel hudební produkce) uspořádá hudební produkci v kulturním či pohostinském zařízení na území města Lokte v daný termín akce (9. 5. 2020).
 4. Pořadatel hudební produkce umístí viditelně v provozovně nejméně 14 dní před konáním akce plakát a v den konání akce banner/plakát, že se akce koná za finanční podpory města Lokte.
 5. Po akci: Pořadatel hudební produkce  doloží  uveřejnění informace o finanční podpoře Města Loket minimálně jednou fotografií. Z průběhu konání akce doloží minimálně další dvě fotografie.  
 6. Město Loket uhradí pořadateli hudební produkce po splnění povinností (viz bod 5.) odměnu do výše 2 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s plněním “Smlouvy o zajištění hudební produkce” v rámci Muzikantské noci 2020.
 7. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet pořadatele, uvedeném v záhlaví smlouvy.  Platbu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob zajišťuje pořadatel hudební produkce.
12.1.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj