Město Loket

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

KOTLÍKOVÁ DOTACE A KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle spalující uhlí nebo dřevo 1. a 2. třídy. Pokud Váš kotel spadá do jedné z těchto kategorií, tak je ho potřeba vyměnit

peníze na výměnu starého kotle

Město má zájem se zapojit do programu kotlíkových půjček pro své občany. Finance na kotlíkové půjčky městu poskytne Státní fond životní prostředí (SFŽP). Kotlíková půjčka je ve výši až 200 000 Kč, kterou město bezúročně půjčí občanovi na výměnu kotle, a to v případě, že má občan zažádáno o kotlíkovou dotaci. Kotlíkovou dotací občan splatí větší část půjčky. Zbytek půjčky může splácet až 10 let. Žádost o kotlíkovou půjčku není závazná, je dobrovolná a kdykoliv můžete zrušit svoji žádost.

Kotlíková půjčka pomůže občanům, kteří by si jinak museli výměnu kotle zafinancovat z vlastního a také městu, které může z financí od SFŽP realizovat ekologický projekt.

Město má k dispozici kotlíkového specialistu, který občanovi v případě zájmu poradí s kotlíkovou půjčkou a kotlíkovou dotací.

KDO MÁ NÁROK NA kotlíkovou půjčku?

  • Občané, kteří už vyměnili kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci.
  • Občané, kteří budou měnit kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci.

nebo

  • Občané, kteří už vyměnili kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci.
  • Občané, kteří budou měnit kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 

kotlíková dotace

kotlíková půjčka

Tepelné čerpadlo

120 000

200 000

Kotel na biomasu (pelety a štěpka)

120 000

200 000

Kotel na biomasu (kusové dřevo)

100 000

200 000

Plynový kondenzační kotel

95 000

150 000

 

MOŽNOST VYUŽÍT KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Občané, kteří mají zájem o tuto dotaci nebo půjčku, nechť se dostaví na veřejnou schůzku na radnici = v knihovně ve čtvrtek 7.11. v 17:00.

 

Starosta města

Ing. Mgr. Petr Adamec

Telefon: 739 322 417, e-mail: p.adamec@loket.cz

Kotlíkový specialista

7.11.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj