Město Loket

Partnerská jabloň

Partnerská jabloň

Starosta Petr Adamec společně s žáky 9. třídy ZŠ Loket a panem školníkem Z Demeterem zasadili v parčíku u sochy J. W. Goetha "partnerskou" jabloň. Strom, který naše město dostalo od delegace z Illertissenu k příležitosti oslava 20 let partnerství měst. Ještě jednou velké díky do Illertisenu!
Stromu přejeme, ať se mu daří a má v budoucnu bohatou úrodu, žákům a panu školníkovi děkujeme za pomoc a stejně tak i jejich paní učitelce německého jazyka, která jim v rámci výuky strom a jeho původ představila v německém jazyce. Děkujeme též paní ředitelce Evě Grossmannové za operativní pomoc s řešením výsadby. V budoucnu by mohl vzniknout na tomto místě odpočinkový prostor s lavičkami, který budou moci využívat nejen žáci ZŠ, ale třeba turisté a poutníci.

 

Pflanzte der Bürgermeister Petr Adamec zusammen mit den Schülern der 9. Klasse der Loket-Grundschule und dem Hausmeister Z.Demeter den "Partner" -Apfelbaum in den Park in der Nähe der Statue von J. W. Goethe. Der Baum, den unsere Stadt von der Delegation aus Illertissen erhalten hat, bei der Gelegenheit der Feier, der 20 jährigen Städtepartnerschaft. Nochmals vielen Dank an Illertisen!
Wir wünschen dem Baum Erfolg und eine gute Ernte für die Zukunft und danken den Schülern und dem Hausmeister für ihre Hilfe sowie ihrer Deutschlehrerin, der sie mit dem Baum und seiner Herkunft auf Deutsch bekannt gemacht hat. Wir möchten auch der Direktorin Eva Grossmannová für ihre operative Hilfe beim Pflanzen danken. Zukünftig könnte an diesem Standort ein Ruheraum mit Bänken entstehen, der nicht nur von Grundschülern, sondern auch von Touristen und Pilgern genutzt werden kann.

4.10.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj