Město Loket

Nová lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách má zelenou

Nová lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách má zelenou

Stavba lávky leží na katastru obce Údolí u Lokte a obce Hory u Jenišova a je v souladu s územními plány města Loket a obce Hory.

Nová lávka ve Svatošských skalách bude sloužit především cyklistům, protože stávající lávka se nachází v nevyhovujícím stavu a v turistické sezóně je velmi přetížena. V případě potřeby budou moci lávku využít i složky integrovaného záchranného systému.  Přemostění je navrhováno v místě původního mostu přes Ohři (lokalita Pionýrské nad Ohří), který převáděl cestu z Karlových Varů do Lokte přes řeku Ohři. Z původního mostu je zachován v současné době jen jeden pilíř a zbytky pilíře a opěry na levém břehu.Technické specifikace:Délka nové části cyklostezky je 120,27m a šířka 3,0m.Nová lávka převádí cyklostezku pro pěší a cyklisty č. 6 přes řeku Ohři.

Nová lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou. Visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích.

Úsek na levém břehu mý nezpevněný povrh (navazuje na nezpevněnou cyklostezku č.6), úsek na pravém břehu má zpevněný povrh (rekreační oblast, zpevněná komunikace).

Stavba má být dokončena do 2 let.

Zdroj:http://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/nova-lavka-pres-reku-ohri-ve-svatosskych-skalach-ma-zelenou-148779/?fbclid=IwAR00iXCIk2orz0MjnilgktjafqsG7iv5cR_v_ptpP_g7srJGn3xwMpeWQOo

31.8.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj