Město Loket

Kaprařské závody 2019

Kaprařské závody 2019

Čtvrtý ročník Podzimních kaprařských závodů MO Loket se uskuteční

 

 28. 9. 2019 (od 6:00 do 16:00).

Cena startovného: 300 Kč z toho 50 Kč na předplacené občerstvení.

 Organizační podrobnosti: Počet standartních míst je míst 35 viz mapa. V případě většího zájmu budou dodatečně přidána místa do rohových partií rybníka (za 3 roky závodů se prozatím nestalo, že by byly vyčerpány prostorové kapacity). Místo bude rybáři přiděleno losem. Zaplacení startovného a vylosování místa je možné provést 21. a 22. 9. na soustavě Dohnálek od 11:00 do 12:00 vždy po skončení výlovů Dohnálek I a Dohnálek II, nebo těsně před samotnými závody na Velké Anně. Žádný jiný termín losování ani telefonicky není možný! Nikdo se nemusí obávat, že by na něj místo nezbilo. Jeden rybář může losovat i za několik svých kolegů. Vždy však musí před samotným losováním nahlásit, za koho zrovna losuje. Závodů se mohou zúčastnit všichni naši členové včetně dětí. Poloha jednotlivých míst na mapě je více méně orientační. Detailní vytyčení míst bude provedeno 22. 9. přímo na revíru. V den závodů bude na revíru zajištěno občerstvení.

Hájení po vysazení ryb: Od vysazení ryb 21. 9. až do 2. 10. bude revír Velká Anna pro rybolov uzavřen. To znamená, lovit se smí od čtvrtka 3.10. Výjimku v hájení bude tvořit pouze den samotných závodů 28. 9. Rybář s přiděleným startovním číslem si již v průběhu zákazu rybolovu může své místo povolenými způsoby zakrmovat. POZOR maximální krmná dávka na den je 1,5 kg na závodníka a krmit se smí každý den pouze v časovém rozmezí 16:00 – 18:00. Kdo bude rybářskou stráží přistižen při krmení v jinou dobu anebo bude používat větší množství krmení, bude ze závodu diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Od zahájení závodů již nejsou v zakrmování žádné limity. Krmná místa je možno vyznačit tyčovou bójkou, která musí být hned po skončení závodů odstraněna. V letošním roce došlo na revíru Velká Anna k nasazení dalších 4 trofejních kaprů ve velikosti 10 – 20 Kg  a jenoho amura ve velikosti 105 cm a cca. 18 Kg. Vzhledem k tomu, že je tento revír trofejními rybami zarybněn na hraně únosnosti další trofejní ryby prozatím vysazovány nebudou. Před samotnými závody dojde ale k nasazení 450 ks kaprů ve velikosti 35 – 60 cm a 30 ks amurů velikost 55 – 75 cm.

 

Pravidla závodů: Bodovány budou veškeré druhy ryb, které mají stanovenou lovnou míru (kromě jesena). Za rybu do 40 cm rybář získá 1 bod. Za rybu ve velikosti 41-45cm rybář získá 2 body, za rybu 46-50 cm 3 body, za rybu 51-55 cm 4 body, za rybu 56 -70 cm 8 bodů a za rybu 71 a více cm 10 bodů. Veškeré ryby ulovené během závodů budu vráceny zpět do revíru. Usmrcení ryby k etice závodů nepatří.

 Cenově ohodnoceni budou rybáři s největším počtem bodů (1-8 místo) a pak ve zvláštní kategorii rybáři, kteří uloví největší rybu (1 a 2 místo). Jeden rybář se může umístit jak v kategorii s největším počtem bodů tak i na 1 a 2 místě v kategorii o největší rybu. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat klíč v tomto pořadí. 1) největší ryba, 2) počet ryb, 3) los. V případě stejné velikosti největší ryby rozhodne klíč: 1) druhá největší ryba, 2) los. Největší ryba se v těchto závodech hodnotí podle své délky nikoliv podle hmotnosti.

Večer před závody již bude na revíru stát stánek s občerstvením, kde můžete společně popít a popovídat si jak s organizátory závodu, tak s kolegy závodníky, dalšími rybáři i náhodnými kolemjdoucími.

Případné změny propozic závodu budeme zveřejňovat na internetových stránkách, na facebooku MO Loket a na nástěnce u revíru Velká Anna.

 Mapa revíru Velká Anna s orientačním rozložením lovných míst

Trofejní ryby vysazené do RMV Velká Anna v roce 2019

29.8.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj