Město Loket

Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,

Naše středisko geotechnického inženýringu a monitoringu se v minulém měsíci podílelo na velmi zajímavé akci, kterou bylo zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket, který byl založen ve 13. století. Vzhledem ke svému atraktivnímu umístění nad meandrem řeky Ohře tak tvoří nedomyslitelnou dominantu města a cíl mnoha českých a zahraničních turistů. I přes velmi náročné podmínky v terénu se tento průzkum povedlo v první fázi úspěšně dokončit a městu Loket tak byl mohl být prezentován vhodný postup pro zajištění stability celého masivu, který bude šetrný i z hlediska ochrany kulturní a historické hodnoty této velmi významné památky.

Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,
Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,
Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,
Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,
Strix Inzenyring - zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a posouzení skalního masivu pod goticko-románským hradem ve městě Loket,
19.8.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj