Město Loket

Upozornění pro návstěvníky města o zajištění odtahu vozidel

Vážení návštěvníci města,
vzhledem k výrazně se zhoršující dopravní situaci, která souvisí s neukázněností řidičů, přistoupilo město Loket ve spolupráci s Policií ČR k zajištění odtahu vozidel, která brání provozu na pozemních komunikacích. Toto opatření bude aplikováno při kulturních a společenských akcích, u kterých se očekává zvýšená koncentrace návštěvníků města. V nejbližší době se jedná konkrétně o Středověké slavnosti purkrabího Půty, které se budou konat 10. a 11. srpna, koncert kapely The Offspring 20. srpna a Svatováclavské vinobraní ve dnech 5. a 6. října. V případě předpokládané vyšší návštěvnosti i u jiných akcí bude zajištěn odtah i v těchto případech. Žádáme návštěvníky města, aby prioritně využívaly odstavné parkovací plochy u sjezdu z dálnice (P5 - parkování zdarma; dochozí vzdálenost do města cca 15 minut) a ve Sportovní ulici (P3 - parkovné 50,-; dochozí vzdálenost do města cca 10 minut). Na obě parkovací plochy je směřováno navádění přechodným dopravním značením. V případě nerespektování dopravního značení a porušení zejm. zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se vystavujete postihu dle tohoto zákona a dále rovněž dalším nákladům souvisejících s odtahem vozidla a jeho uskladněním a dalším nepříjemnostem s tímto spojeným, kdy postih + náklady za odtah se mohou dle dalších podmínek vyšplhat až na několik tisíc korun a tedy Vás ve Vašem zájmu žádáme o striktní dodržování předmětného zákona a parkování v místech k tomuto jasně určených.

Stejně tak může být městem Loket ve spolupráci s Policíí ČR nařízeno odtažení vozidel, která budou která budou parkovat na zelených plochách nebo se bude jednat o neoprávněný zábor.

Děkujeme za respektování těchto požadavků.

Upozornění pro návstěvníky města o zajištění odtahu vozidel
Upozornění pro návstěvníky města o zajištění odtahu vozidel
31.7.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj