Město Loket

Loketské vyhlídky

Foto: Petr Hasman
Kolem města mohou podniknout procházky po vyhlídkách méně i více zdatní turisté.

Krátké procházky kolem města vedou vždy při řece - přírodním divadlem, procházíte nad řekou průchodem v Kolovratské skále, před visutý, houpací mostek, Zahradní ulicí, po cyklostezce pod hradem. Výhledy jsou ze všech stran překrásné!

Delší procházky vedou po stezkách nad městem, odkud máte z altánků město a hrad jako na dlani. Nalevo od autobusových zastávek dojdete ke Goethově vyhlídce, následuje Schwarzenbergská a ještě k další. Potom přejdete silnici k houpací lávce a vystoupáte zpět do města. Procházky Vám zaberou asi hodinu.

 

http://www.fototuristika.cz/tips/detail-map/4983

Loketské vyhlídky
Loketské vyhlídky
Loketské vyhlídky
25.7.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj