Město Loket

Upozornění na uzavírky komunikací v Lokti v období červenec – září 2019

Upozornění na uzavírky komunikací v Lokti v období červenec – září 2019
  1. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce MK ulice Na Vyhlídce, Loket“ je uzavřena místní komunikace III. Třídy č. 56c – na pozemcích parc. . 427 a parc. . 982/20, část ulice ČSA spojující silnici III. Třídy č. 00635 s místní komunikací III. Třídy č. 52c ulicí Na Vyhlídce, k. ú. Loket. Úplná uzavírka potrvá do 30. 9. 2019. Investorem stavby je Město Loket.

  2. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce “Loket, rekonstrukce chodníků v ul. ČSA x Nádražní – etapa ČSA“ bude do konce srpna 2019 uzavřena místní

  3. Z důvodu konání akce Mistrovství světa MXGP, MX2 bude od pátku 26. 7. – 18:00 hodin do neděle 29. 7. 2019 – 19:00 zcela uzavřena komunikace III/00635 v Lokti – ul. ČSA (serpentiny) od křižovatky II/209 ul. Nádražní  po křižovatku se silnicí III/2098 Jalový Dvůr – Nové Sedlo – Loučky.

  4. Z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Loket, ul. Nádražní – oprava odvodnění a povrchu“ proběhne částečná uzavírka komunikace II/209, pozemku p. č. 424/1 v ulici Nádražní ve dnech od 5. 8. 2019 do 30. 9. 2019. Úplná uzavírka úseku proběhne ve dnech od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov.

24.7.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj