Město Loket

Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji

Vážení spoluobčané,
pokud máte věcné podněty, připomínky k dopravní obslužnosti (platné aktuální jízdní řády linek, které jsou provozovány dopravci v Karlovarském kraji, si lze prohlédnout a v případě potřeby stáhnout na internetovém portálu Celostátního informačního systému o jízdních řádech na adrese http://www.portal.idos.cz/ po zadání názvu obce, nebo čísla linky) – zašlete je poštou nebo e-mailem na adresu mesto@loket.cz v termínu do 16. 8. 2019, abychom je mohli kompletně, včas, zpracovat a předat koordinátorovi k dalšímu zpracování.

Další infromace naleznete v přiloženém PDF.

11.7.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj