Město Loket

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti, okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám., pro školní rok 2019 – 2020 se koná v MŠ na Tyršově náměstí v úterý  7. 5. 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je „od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání dítěte povinné“.

Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.

Organizace zápisu:

Rodiče si od 1.4.2019 vyzvednou v budově MŠ Tyršovo nám. žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu (zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné (potvrzené od dětského lékaře). 

Jana Koudelková, ředitelka školy

26.3.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj