Město Loket

Chystá se rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

Chystá se rekonstrukce oficiálních webových stránek města Lokte

Město Loket připravuje rozsáhlou aktualizaci a rekonstrukci oficiálních webových stránek města na doméně www.loket.cz. Při revizi zde bylo zjištěno, že řada informací je neplatných či zastaralých a nemálo odkazů nefunkčních. Z toho důvodu nyní vyzýváme všechny níže uvedené subjekty, aby v termínu do 30.3.2019 zaslali na email: k.rozsypalova@loket.cz aktualizované údaje, které chtějí mít zveřejněné na webových stránkách města.

Jedná se o tyto subjekty na území města Lokte:

 • Podnikatelé – restauratéři, hoteliéři, ubytovatelé
 • Spolky působící v Lokti
 • Sportovní kluby a organizace působící v Lokti
 • Zdravotní péče (praktičtí lékaři, lékárna, zubní ordinace)
 • Společnosti a organizační složky města

Prosíme o poskytnutí těchto informací:

 • Název spolku, organizace, klubu, ubytovacího zařízení, restaurace atd.
 • Adresa sídla / Adresa provozovny
 • Telefon (pokud lze, tak i mobilní)
 • E-mail
 • Webové stránky: odkaz na funkční webové stránky, případně i Facebook (v případě, že vlastní webové stránky nemáte, oznamte nám tuto skutečnost)
 • Kontakt na odpovědnou osobu (předsedu spolku, organizace..)

Další informace dle typu subjektu

 • Restaurace: otevírací doba, nabídka jídel (nepovinné, ale pro turisty jsou tyto informace užitečné)1- fotografie (z toho jedna exteriér budovy)
 • Ubytování: ceník pokojů (nepovinné, ale pro turisty užitečné),1-3 fotografie (z toho jedna exteriér budovy), nabídka (vybavení pokojů, počet lůžek atd.)
 • Spolky a sportovní kluby: jakým způsobem spolky přijímají nové členy (podmínky), jak se scházejí, jaká je oblast jejich působení.
 • Zdravotní péče: otevírací doba

Děkujeme za spolupráci a dodržení termínu zaslání aktualizovaných informací.

Za Město Loket Klára Rozsypalová

19.2.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj