Město Loket

Oznámení o otevření Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o.

Oznámení o otevření Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o.

V pátek 1. 2. 2019 od 8:00 hodin otevírají Loketské městské lesy s. r. o. sběrný dvůr, situovaný v Revoluční ulici č.p. 580. Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. je určen k bezplatnému ukládání odpadů vzniklých v domácnostech občanů města Lokte. Při dovozu odpadu budou občané povinni prokázat své trvalé bydliště v obci občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti nebudou na Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. přijímány.

Na Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o. mohou občané celoročně ukládat následující druhy odpadů:

 • Jiné motorové oleje
 • Kompozitní obaly
 • Obaly obsahující nebezpečné látky
 • Pneumatiky
 • Brzdové kapaliny
 • Laboratorní chemikálie
 • Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné
 • Směsné stavební a demoliční odpady 
 • Papír a lepenka
 • Sklo 
 • Textilní materiály
 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Olej a tuk
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • Baterie a akumulátory, netříděné baterie a akumulátory obsahující baterie
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
 • Dřevo
 • Plasty (vč. nápojových kartónů)
 • Kovy
 • Biologicky rozložitelný odpad
 • Objemný odpad

Služeb Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o. mohou občané využít v těchto provozních hodinách:

Středa:            14:00 – 18:00
Čtvrtek:             8:00 – 18:00
Pátek:                9:00 – 18:00
Sobota:              8:00 – 12:00 (každá 1. a 3 sobota v měsíci)

Přijímání odpadů, vážení a dohled nad správným tříděním odpadů do sběrných zařízeních bude zajišťovat paní Romana Volfová, tel: 702 225 043, email: sbernydvur@lesyloket.cz.

Kompletní Provozní řád zařízení „Sběrný dvůr Loketské městské lesy s. r. o.“ bude umístěn na stránkách www.lesyloket.cz a www.loket.cz

Věříme, že zřízení Sběrného dvora Loketské městské lesy s. r. o. přispěje nejen ke zvýšení komfortu bydlení v Lokti, ale bude i dalším krokem k trvalému zlepšování životního prostředí ve městě a okolí.

Ing. Bc. Otakar Švec, Ph. D.
Vedoucí střediska služeb

22.1.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj