Město Loket

ZŠ Loket - prosinec

Začátkem prosince se žáci ZŠ Loket vypravili do Karlovarského městského divadla a do kina Alfa v Sokolově. V Karlovarském městském divadle zhlédli žáci 1.stupně divadelní představení na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Pro žáky 2.stupně byla připravena projekce hraného dokumentu Nicholas Winton – Síla lidskosti režiséra Mateje Mináče. Snímek získal v Americe jako první český film cenu Internacional EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument. Žáci se díky filmu seznámili s důležitými etapami našich novodobých dějin a s životem historické osobnosti N. Wintona.

Po stopách Ježíška a dalších pohádkových bytostí se vydaly 4. a 6. prosince třídní kolektivy 1.stupně. Na Božím Daru je čekala dobrodružná cesta plná rozmanitých úkolů.

Ve čtvrtek 13. 12. ožila školní tělocvična v Radniční ulici vánočním jarmarkem. Děti na úvod zazpívaly a zahrály vánoční písně. U stánků jednotlivých tříd a družiny si mohli návštěvníci vybrat krásné výrobky s vánoční tematikou. Velké poděkování za zorganizování akce patří žákům 1.stupně, jejich pedagogům a zaměstnancům školní družiny.

Koncem listopadu byli na naši ZŠ pozváni představitelé středních škol a odborných učilišť Karlovarského kraje. Žákům 9.ročníku a jejich rodičům byly prezentovány aktuální nabídky studijních a učebních oborů. Cílem setkání bylo usnadnit nejstarším žákům volbu dalšího vzdělávání.

V rámci dějepisu absolvovali žáci 9. ročníku dvouhodinovou  lekci zaměřenou na události 1. světové války a československé legionáře. Pod vedením paní Kláry Rozsypalové z Národního památkového ústavu v Lokti pracovali žáci s tištěnými i elektronickými zdroji, vyhledávali a zpracovávali informace o daném tématu.

„Duhový svět popelničky Jáji“, tak se nazývá projekt zaměřený na enviromentální výchovu, určený zejména pro 1.a 2.třídu. Hravou formou si děti upevnily své znalosti týkající se třídění odpadu. Za svou snahu obdržely drobné odměny.

12.12. vyjeli sportovci z 5.třídy na bowlingové utkání do Královského Poříčí. Netradiční sportovní  disciplína zúčastněné bavila. Celkově obsadili 10.místo.

Na závěr bychom rádi všem loketským spoluobčanům popřáli hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody v novém roce 2019.

ZŠ Loket - prosinec
ZŠ Loket - prosinec
5.1.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj