Město Loket

Nábor uchazečů na pobočku vojenské střední školy při ISŠTE Sokolov

Nábor uchazečů na pobočku vojenské střední školy při ISŠTE Sokolov

Ministerstvo obrany ČR otevírá v září 2O19 v Sokolově pobočku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany, která sídlí v Moravské Třebové. V atraktivním komplexu lntegrované střední školy technické a ekonomické Sokolov se tak otevírá nový obor středního vzdělání Strojírenství, který bude primárně zaměřen na přípravu obslužného personálu letiště.

Zájemci o studium musí nejpozději do 2. února 2019 navštívit rekrutační pracoviště v Karlových Varech, přičemž otevřeno je v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin. Dále pak mimořádně v sobotu 12. a 19. ledna a 2. února 2019.

Přihláška ke studiu se podává v zákonném termínu, tj. nejpozději do 1. března 2019. První kolo přijímacího řízení proběhne v dubnu 2019 v Moravské Třebové.

V této souvislosti pořádá armáda v součinnosti s ISŠTE Sokolov ve dnech 10. a 30. ledna 2019 tzv. Dny otevřených dveří, kde je možné se setkat s náborovými pracovníky, se zástupci vedení školy a žáky VSŠ a VOŠ MO z Moravské Třebové a lze si v doprovodu místních žáků prohlédnout samotnou školu.

Podrobné informace o otevření pobočky a k náboru žáků jsou k dispozici na náborovém webu ozbrojených sil ČR kariera.army.cz.

21.12.2018
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj