Město Loket

Zápis do MŠ Loket (2018)

Zápis dětí do Mateřské školy v Lokti,  okres Sokolov, pracoviště Sportovní ul. a Tyršovo nám., pro školní rok 2018 – 2019 se koná v MŠ na Tyršově náměstí ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Zápis se týká dětí, které od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 dovrší 3 let věku a dětí starších. Podle Školského zákona (§34, odst. 1) je „od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání dítěte povinné“. Na zápis je nutné přijít s dítětem, přinést občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte, žádost o přijetí a evidenční list dítěte.

Organizace zápisu:

Rodiče si od 4.4.2018 vyzvednou v budově MŠ Tyršovo nám. žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte v MŠ a lístek s časem zápisu (zamezíme tak dlouhému čekání). Žádost o přijetí a evidenční list dítěte je nutné přinést k zápisu již vyplněné (potvrzené od dětského lékaře).

Jana Koudelková, ředitelka školy

19.4.2018
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj