Město Loket

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Výjimečný projekt na podporu čtenářské gramotnosti pro žáčky 1. tříd ZŠ startuje 24. 1. 2018

Dne 24. 1. 2018 v 10:00 hodin bude v Městské knihovně Loket za účasti prvňáčků a jejich rodičů slavnostně zahájen 10. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Ten vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Městská knihovna ve spolupráci se základní školou Loket se do této celorepublikové aktivity pravidelně a se zájmem zapojuje.

Projekt je určen žákům prvních tříd ZŠ, u kterých si klade za cíl rozvíjet čtenářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Chceme probudit u dětí zájem o četbu a rozvíjet tak jejich čtenářské dovednosti, mezi něž patří čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, posuzování, hodnocení a sdílení čteného textu, utvoření vlastního názoru. Důležité je pro nás také seznámit děti s knihovnou – nejen s jejím prostorem a knihami, ale také s knihovníky, kteří budou jejich průvodci na cestě za poznáním. Do projekt u maj&ia cute; možnost se aktivně zapojit také rodiče prvňáčků.

S dětmi budeme pracovat od 24. ledna do 4. dubna s knihou Justyny Bednarekové (PL) „Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek“. Jednou týdně se sejdeme v knihovně či ve škole a společně si přečteme kapitolu z této knihy. V druhé části každé hodiny děti budou samostatně i ve skupinách pracovat na daném úkolu, který bude přizpůsoben aktuálně přečtenému textu.

Jak již je milým zvykem, oslovujeme do role předčítačů vždy určitou skupinu dospělých. V minulých ročnících předčítali rodiče a prarodiče prvňáčků a také zajímavé osobnosti veřejného i kulturního života v Lokti. Letos bychom rádi dětem představili zástupce různých profesí, kteří v Lokti pracují a žijí.

Úspěšné zvládnutí projektu si žádá mimořádnou odměnu! Tou bude pro prvňáčky, jak už název projektu napovídá, knížka. A to ne jen tak ledajaká. Kniha je výjimečná tím, že je vytvořena přímo pro letošní prvňáčky a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně 3 roky koupit. Tuto odměnu získají děti na slavnostním zakončení celého projektu, který bude součástí Velké večerníčkové slavnosti (pořádá MK Loket) dne 22. června 2018.

Klára Rozsypalová

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
4.1.2018
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj